Coola killar gillar att sjunga

Ett femtontal gossar i vita skjortor står framme i koret och sjunger med klar röst. Bakom dem står S:t Petri Motettkör och längst fram spelar den kände musikern och kompositören Georg Riedel på sin bas. Det är konsert i S:t Petri kyrka och killarna i S:t Petri gosskör får en upplevelse för livet.

Konserten gavs i juni och S:t Petri kyrka var fullsatt. När killarna bugade och tackade för applåderna lyste deras ansikten. Att sjunga inför stor publik är kul.
S:t Petri Gosskör är relativt ny. I augusti 2016 startades kören av Martin Arpåker, som är organist och kördirigent i S:t Petri kyrka.
Martin Arpåkers målsättning är att bygga en så kallad körtrappa som gör att intresserade sångare kan börja tidigt och sedan fortsätta i S:t Petri ungdomskör (SPUK) och vidare till vuxenkörerna. Blandade barnkörer finns redan i andra kyrkor i Malmö och vid Musikhögskolan i Malmö finns en flickkör. En kör för killar saknades i Malmö, tyckte Martin Arpåker.

– Killarna i kören är 7–10 år. Nu har jag också startat en aspirantkör för dem som är 6–7 år. Där kan intresserade börja för att sedan gå över till gosskören. Min mission är att få killar att sjunga i kör och tycka det är roligt. Att lära sig använda sin röst ger självförtroende och kan också vara bra för språkutvecklingen, säger Martin Arpåker. Ska barn lära sig noter eller sjunga på gehör? Om det tvistar de lärde. Martin Arpåker försöker kombinera de olika skolorna för sina sångare. Han vill att de ska förstå vad som står i notpappret och få ett samband mellan det och gehöret. Gosskörens medlemmar utvecklas blixtsnabbt, menar Martin Arpåker. De lär sig skalor, tecken, enklare tonarter och vissa ackord.

En gosskör har ett speciellt sound. Det handlar om att de ska sjunga i sitt register där de klingar som allra bäst. Killarna har i grunden ett omfångsrikt material som kan relateras till kvinnliga mezzo- och förstasopraner.
– För att nå ut i en stor akustik och samtidigt inte förstöra rösten gäller det att lära sig att placera vokalerna rätt tillsammans med rätt klangfärg. Då bildas det övertoner som i killarnas register utåt sett klingar mycket och fantastiskt. Vi jobbar mycket med detta i våra uppvärmningsövningar, berättar Martin Arpåker.
Martin Arpåker har vidareutbildat sig i Cambridge och London där traditionen med gosskörer är stark. Killarna ska lära sig att använda sin röst på ett skonsamt sätt och samtidigt tycka det är kul att sjunga tillsammans.  Gosskörens repertoar är blandad med betoning på klassisk musik. Kören sjunger både yskriven och tidig kyrkomusik. Detta blandas med psalmer, visor och en del jazz.
Ibland får killarna medverka i större konserter, som den tillsammans med Georg Riedel och S:t Petri Motettkör.
Gosskören sjunger också regelbundet i gudstjänster. I våras deltog killarna i ett körläger i Hässleholm. Här fick de träffa andra körsjungande killar, sjunga, leka och busa. S:t Petri Gosskör har också givit en konsert tillsammans med Storkyrkans Gosskör från Stockholm. Allt för att vidga barnens vyer och visa att sjunga i kör är ett härligt sätt att leva.

Måste man vara genommusikalisk och ha absolut gehör för att platsa i en gosskör? Det behövs inte, menar Martin Arpåker. Men du måste ha ett musikaliskt intresse och en vilja att sjunga.
– En kille som söker till gosskören behöver inte kunna läsa noter. Jag hoppas att hela grejen med att sjunga tillsammans, lära sig noter och, behärska sin röst och medverka i gudstjänster och konserter ska vara en glädje för resten av livet.

Text/foto: Kristina Strand Larsson

 

VILL DU OCKSÅ SJUNGA I KÖR?
I Svenska kyrkan Malmö finns körer för alla åldrar. Läs mer om alla körer