En oväntad glänta där trafiken rusar förbi

En disig söndag i januari öppnar sig gläntor av hopp på olika ställen i Malmö. Det firas gudstjänst i stadens kyrkor, vanligtvis klockan 11. Inte bara i Malmö, utan i Sverige, i världen.

I Heliga Trefaldighetskyrkan i Malmö möts människor från olika delar av världen för att fira gudstjänst en stund tillsammans. Ingen frågar varifrån du kommer eller vem du är, du är bara välkommen. Kyrkan ligger vid köpcentret Mobilia, trafiken är tidvis hård – men här inne är det stilla.

Kanske ger gudstjänsten nya perspektiv, kanske fyller den vackra musiken dig en stund, kanske får du en ny vän vid biljardbordet under kyrkkaffet.

Eller så hör du några ord i predikan som du behövde höra just nu.

Text/foto: Kristina Strand Larsson