Hermodsdal är ett av de områden som omfattas av CTC. Området har stora diakonala utmaningar.

Communities That Care: Fosie kyrka vill bidra till bättre uppväxtvillkor för unga

Fosie kyrka kommer tillsammans med andra lokala aktörer i Hermodsdal, Nydala och Gullviksborg att medverka i Communities That Care, CTC. CTC är ett system för preventionsarbete baserat på lokal samverkan. Syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för unga. Bakom initiativet står Malmö stad.

– Just nu håller vårt diakonala barn- och ungdomsteam på att göra en inventering av våra resurser för att se vad vi som kyrka kan bidra med, säger Ebba Älverbrandt, diakon i Fosie kyrka.

Fosie kyrka ligger i ett område med stora diakonala utmaningar. Det finns ett omfattande utanförskap och brottsligheten är hög, vilket skapar stor otrygghet bland de boende. De senaste åren har flera dödsskjutningar ägt rum i området.

Ebba Älverbrandt är diakon i Fosie kyrka.

Ebba Älverbrandt är diakon i Fosie kyrka.

En psykosocial resurs

Enligt Ebba Älverbrandt är just otryggheten ett av de stora problemen i Hermodsdal, Nydala och Gullviksborg. Hon säger att området ”i perioder liknar en krigszon som ibland har vit flagg”. Otryggheten är ett problem som även kyrkan märker av, konstaterar hon.

– Många församlingsbor drar sig för att delta i våra aktiviteter när mörkret lagt sig.

För Ebba Älverbrandt är det självklart att kyrkan ska vara med och bidra till ökad trygghet och bättre uppväxtförhållanden för unga. Kyrkan är redan idag en både aktiv och respekterad aktör i närområdet påpekar hon.

Vad känner ni att ni kan bidra med till CTC?

– I takt med att områdesteamet Hermodsdal, Nydala och Gullviksborg utvecklas kommer mindre arbetsgrupper att bildas. Vad just vi som kyrka kommer att bidra med är därför för tidigt att säga, men vi ser gärna ett nära samarbete med skolkuratorerna och vi kommer att fortsätta jobba för ökad religionsdialog, säger Ebba Älverbrandt.

Lokalt och över hela världen

CTC är ett system av olika metoder med uppgift att skapa en positiv social utveckling för unga. Det utvecklades i USA under 1990-talet, och har i flera amerikanska undersökningar visat sig vara mycket framgångsrikt. CTC används idag på flera platser i världen.

Utgångspunkten i CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. Detta sker i en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar, bland annat kommunala tjänstepersoner inom skola och socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv.

Redan idag samarbetar Fosie kyrka med andra organisationer i området, bland annat med Islamiska förbundet, berättar Ebba Älverbrandt.

– Det hände till exempel i samband med dödskjutningen på Drottninggatan tidigare i år. Två av dem som dog kom härifrån, då arrangerade vi en gemensam minnesandakt i kyrkan.

Enligt Ebba Älverbrandt finns många positiva krafter i Hermodsdal. Hon nämner fastighetsbolagen Stena Fastigheter och kommunala MKB och deras satsning på social hållbarhet. Även bland mindre privata näringsidkare finns ett brett engagemang.

Fler kyrkor kan ansluta sig

Arbetet med CTC i Malmö befinner sig fortfarande i ett uppstartsskede. När arbetet kan vara färdigt att sjösättas på riktigt allvar i Hermodsdal, Nydala och Gullviksborg vet inte Ebba Älverbrandt, men en gissning är att det kan komma att ta ett helt år. Hittills har fem bostadsområden i Malmö valts ut för att ingå i projektet, utöver Hermodsdal även Bellevuegården, Bunkeflostrand, Kirseberg och Möllevången. På sikt är tanken att CTC ska användas som arbetssätt i hela Malmö.

Enligt Ebba Älverbrandt är det troligt att fler kyrkor kommer att ansluta sig till projekten.

Fakta CTC/Malmö

CTC är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år. I första skedet införs metoden i fem utvalda lokala områden under hösten 2018, dessa områden är:

  • Bellevuegården
  • Bunkeflostrand
  • Hermodsdal
  • Kirseberg
  • Möllevången

Läs mer om Malmö Stads arbete för en socialt hållbar stad här

Text/foto: Göran Engström