Gymnasieelever tycker till om naturvetenskap och religion

– Kom, jorden till av en slump?
– Går det att vara religiös och samtidigt tro på evolutionen?
– I vilken ordning har allt som finns på jorden skapats?

8.10 börjar lektionen på Malmö Borgarskola, dit gymnasieprästen Ida Wreland har bjudits in för att tala om vetenskap och religion. Om eleverna är trötta så tidigt på morgonen, så är det ingen som visar det. Alla är med och tycker till och diskuterar Idas frågor.

Finns det något rätt eller fel? Vad är meningen med livet?
– Det måste finnas någon mening med att människan kom till, säger en kille.

Kanske väcks frågor som någon vill fortsätta diskutera? Då är alla välkomna att kontakta Ida.

Läs mer om vad en gymnasiepräst gör.

Text/foto: Kristina Strand Larsson