Religionen får synas i Open Skånes nya språkcafé

Open Skåne ska starta ett nytt språkcafé på Nobelvägen i Malmö.

Lokalerna har fortfarande en viss industriprägel. Open Skåne har funnits här i ett år, det finns några arbetsplatser i en del av rummet. En trappa ner har Yalla Trappan syateljé för kvinnor. Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö.

Open Skåne, stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne, är en organisation som vill underlätta dialoger, möten och mötesplatser för formella och informella ledare från olika delar av samhället med syftet att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne. Spåkcaféet drivs av Open Skåne i samarbete med Malmö stad och religiösa samfund i Malmö. I dag har Aldo Iskra, generalsekreterare för Open Skåne, Andreas Schönström, vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö, Anders Malmström, politisk sekreterare, Anders Ekhem, kyrkoherde i Svenska kyrkan Malmö, Rebecca Lillian, rabbin i Judiska församlingen i Malmö och projektledare i Open Skåne, Salahudin Barakat, imam från Malmö muslimska nätverk och Andreas Hasslert, projektledare i Open Skåne samlats för att berätta mer om spåkcaféet.

– Språkcaféet har ett viktigt signal- och symbolvärde. Vi vill att Malmö ska vara en öppen, tolerant, mångkulturell stad, som inkluderar Malmöbor som är födda här och de som kom för några månader sedan. Viktigt är att lära sig svenska, men det handlar också om att innefatta en värdegrund och det är därför vi vill ha med religiösa ledare i det här arbetet, säger Andreas Schönström.

Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige har rätt till SFI, svenska för invandrare. Väntan på uppehållstillstånd kan dock ta lång tid. I Malmö finns redan språkcaféer som vänder sig både till dem som läser svenska och dem som inte börjat än. I ett språkcafé kan du hålla i gång språket, samtala och umgås. Open Skånes nya språkcafé ska verka för social sammanhållning och de olika religionerna kommer att vara synliga.
– Religionen är inte något som bara utövas i hemmet, den finns i hela samhället. Vi som representerar de olika religionerna har ett redskap som samhället behöver. Vår gemensamma gudserfarenhet gör att vi hittar ett sätt att mötas. För många människor är religion en grundläggande del av livet, säger Anders Ekhem.

– Många som kommer som flyktingar i dag är muslimer. Får de möta andra muslimer som är en del av det svenska samhället ger det hopp. Ser de att judar, muslimer och kristna kan jobba tillsammans blir det också en motvikt mot det sekteriska tänkande som de kanske upplevt tidigare, säger Salahuddin Barakat.

– När du läser om religioner i Sverige får du veta att de flesta svenskar är sekulära och att de firar jul och påsk. Men det är viktigt att de som kommer hit också får veta att det finns muslimer och judar i Sverige. Att få möta en person som är jude kan också vara en hjälp i integrationen. Här kan språkcaféet ha en funktion, säger Rebecca Lillian.

Open Skånes språkcafé öppnar i februari 2016.

Läs mer om Open Skåne
Yalla Trappan

Text/foto: Kristina Strand Larsson