Svenska, biljard och gemenskap

I Heliga Trefaldighetskyrkan är det öppet café varje tisdag eftermiddag. Caféet ligger i lokalen Helgas kafé i Heliga Trefaldighetskyrkans bottenvåning.

Det är öppet för alla, men riktar sig även till flyktingar och asylsökande. Syftet är inte att det ska vara renodlat språkcafé, men alla talar med varandra så det blir en form av språkträning.
– Vi som är från Svenska kyrkan finns här som samtalspartners och kan svara på frågor eller hänvisa vidare. Ibland har vi något pyssel, många spelar biljard. Stämningen ska vara som ett vardagsrum, där du kan hänga med dina vänner, säger Christina Ohlsson, som är diakon i Heliga Trefaldighetskyrkan.

Fikat är gratis de två timmar när caféet är öppet. Syftet är att stället ska fungera som en inkörsport till det svenska samhället.
– Ibland vill någon berätta om sin situation eller sin resa. På Helgas kafé jobbar personer som talar olika språk så det finns alltid någon att prata med. Det bästa med caféet tycker jag är att sitta och samtala, jag lär mig så mycket av det. Vi delar varandras vardag, säger Christina Ohlsson.

Text/foto Kristina Strand Larsson