Tro ger styrka i självständighetskampen

Bär du slöja eller berättar att du är aktiv kristen, möts du lätt av ett berg av fördomar. Feminism och självständighet är inte alltid det första som kommer upp i samtalen kring religion. Men tro och andlighet kan ge styrka i kampen för självständighet, menar kvinnorna i föreningen Systerskap & Religionsmöte! i Malmö.

De är kristna, judar och muslimer. En är lärare, en är rabbin, en är studentpräst. En studerar till socionom, en annan läser teologi och tänker bli präst. Medlemmarna i den nystartade föreningen Systerskap och Religionsmöte i Malmö är feminister och troende och ser fler likheter än skillnader sinsemellan.
– Många jag möter ser min tro som ett hinder för självständighet och för en feministisk livssyn. Men jag är feminist på grund av att jag är troende, inte trots min religiösa övertygelse, säger läraren Aslihan Ekinci Kaba.

En gång i månaden träffas hon och de andra medlemmarna på kafé EKOrient i Malmö för att diskutera samhällsfrågor, feminism och religion.
På kaféet trängs loppismöbler med orientaliska detaljer. En blommig fondvägg i turkos påminner om ett svenskt hem från 1930- talet, ett himmelsblått tygstycke hänger i taket, det doftar av kryddor.

Kvinnorna i Systerskap & Religionsmöte! menar att alla de abrahamitiska religionerna; kristendomen, judendomen och islam, har urgamla patriarkala strukturer, men att dessa strukturer egentligen handlar om tolkningar. Vem äger sanningen? frågar de sig. Religiösa sedvänjor måste
ses i ljuset av nya samhällssystem och förändrade sätt att leva.
– Det finns väldigt många människor som talar åt den religiösa kvinnan. De skapar ett eget tolkningsföreträde. Vi kvinnor ska själva föra vår talan, säger Aslihan Ekinci Kaba.

Kaoula Channoufi berättar om hur hon en morgon vaknade i gryningen och kände att hon ville gå till moskén för att be. När hennes bror var för trött för att följa med bestämde sig Kaoula för att gå ensam – trots att hon visste att hennes mamma inte gillade det.
– Jag vet att det handlar om omsorg från familjens sida, men för mig är det viktigt att kunna be morgonbön när jag själv vill. Jag ville visa att jag kan, och det kändes jätteskönt att göra det, säger hon.

Medlemmarna i Systerskap & Religionsmöte! ser inte något motsatsförhållande mellan religion och feminism. Religionen kan vara förtryckande, absolut, men den kan också vara en befrielse till kvinnans fördel, menar de. Det handlar om att själv tolka, inte bara lyssna på personer som använder religionen som ett redskap för att få makt över andra eller till gamla sedvänjor som tidigare var till nytta och skydd, men som nu inte längre behövs.
– I västvärlden framställs ofta feminism som en reaktion mot religion. Jag har mina rötter i en annan del av världen och kan jämföra med Indien, USA och Mellanöstern. Där ses feminism mer som en kamp mot förlegade samhällssystem, säger Aslihan Ekinci Kaba.

Clara Sjöberg menar att tron är en kraft i den feministiska övertygelsen.
– Jag är den jag är för att min gudsrelation lär mig det. Hela mitt liv handlar om min relation till Gud. Religion ser jag som ett redskap för att leva som Gud har skapat mig till att leva. Den relationen handlar om att jag ska vara fri.
Religion och feminism är ett hett ämne. Lisa Vinsander menar att föreningen kan hjälpa till med att förändra och nyansera synsätt.
– Systerskap & Religionsmöte! bär på en stor samlad kunskap om hur det är att vara religiös, feminist och samhällsengagerad. Vi vill vara en röst i samhället genom att skriva artiklar och delta i seminarier.

Text/Foto: Kristina Strand Larsson.

Artikeln har tidigare publicerats i Svenska kyrkan Malmös magasin Trovärdigt 3 2016.

 

Fakta

systerskapochreligionsmote.se

Systerskap och Religionsmöte! startade 2014 och är ett feministiskt & mångreligiöst forum för den som definierar sig som kvinna och samtidigt delar erfarenheten av att vara troende eller sökande. Systerskap och Religionsmöte! är en reaktion på avsaknaden av ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning. Systerskapet finns också i Stockholm där de är knutna till Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.