Vardagspärlor, soppa och hemligheter

”En av pärlorna är du. Inne i oss finns en skatt, en hemlighet som Gud vet om. Gud har lagt en bit av himlen i oss.”

Kanske är det den första vårkvällen i Malmö? Åtminstone anas våren när människor i olika åldrar tar plats i S:t Andreas kyrka. Några lyssnar andäktigt till musik och textläsning. Andra, som är lite mindre, hittar en mysig koja under altaret. Mormor eller farmor smyger fram för att visa att det går att leka lika bra på en annan plats i kyrkan. Men allt får plats – lek, tystnad, vila.

Snart får barnen komma fram och ta fram stora pärlor ur en låda. Två vita hemlighetspärlor och en grön för skapelsen fiskas upp. De stora pärlorna är inspirerade av Martin Lönnebos Frälsarkransen.
– Kanske har du en hemlighet? frågar prästen Catarina Liljeberg barnen.
– Kanske en hemlighet du inte vill berätta. Vissa hemligheter kan man bara berätta för Gud.

Ett frö är också en hemlighet… Vad blir det som kommer upp ur jorden? Framme vid altaret finns papperskrukor framställda. Alla som vill får komma fram och plantera lavendelfrön. Om ungefär åtta veckor spirar de!

Vardagspärlor är en ny satsning i S:t Andreas kyrka med drop in-fika, gudstjänst, kvällsmat med soppa och föredrag.
– Frälsarkransen är enkel att använda på många olika sätt, säger
Catarina Liljeberg, som tillsammans med bland andra Maria Haglund-Börjesson som är frivillig och förtroendevald och församlingspedagogen Catharina Norekvist Bonacic är ansvarig för Vardagspärlor.

– Vi tänker att detta ska vara en mötesplats för hela familjen. Vi möter många föräldrar med barn i kyrkan, men vi har inte alltid möjlighet att samtala en längre stund med alla. Vardagspärlor ska också ge möjlighet till fördjupning i angelägna ämnen som tro och livet. Under föredraget, som är efter kvällsmaten, bjuds barnen in till Minipärlorna där de får delta i olika aktiviteter. Det är tack vare våra frivilliga medarbetare som vi kan göra detta. De är fantastiska och ställer upp i vått och torrt, säger Catarina Liljeberg.

Efter gudstjänsten blir det kö till soppan. Catharina Norekvist Bonacic njuter av sin soppa samtidigt som hon berättar om Minipärlorna.
– När föräldrarna lyssnar till föredraget kan barnen komma in till mig. I dag talar prästen Albin Tanke kring ”Jag tror inte på Gud, men” – om tro och tvivel. Barnen och jag går också igenom dagens pärla genom rörelse, pyssel, sång och lek. Alla får ett Frälsarkransarmband så att de hänga med bland pärlorna.

Vardagspärlor i S:t Andreas kyrka håller på hela 2016. Alla är välkomna!