Religions- och kulturmöte

Svenska kyrkan verkar och är del av ett multietniskt, mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Den berikar och berikas av stadens religiösa och kulturella liv. Vi möts i vardagen, i våra öppna kyrkor, i barn-, vuxen- och körarbetet och i många sociala, diakonala och praktiska sammanhang i de kristna församlingarna.

För övergripande frågor, kontakta

Biträdande kyrkoherde
Albin Tanke
040-27 90 31
[email protected]