Religions- och kulturmöte

Svenska kyrkan verkar och är del av ett multietniskt, mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Den berikar och berikas av stadens religiösa och kulturella liv. Vi möts i vardagen, i våra öppna kyrkor, i barn-. vuxen- och körarbetet och i många sociala, diakonala och praktiska sammanhang i de kristna församlingarna.

Aktuellt

Svenska kyrkan och resandefolket

Utställningen i S:t Petri kyrka under sommaren!

Under sommarmånaderna kan du se en liten och spännande utställning i S:t Petri kyrka. Den visar texten på en budkavle som just nu vandrar runt genom Sveriges kyrkor. Budkavlen påminner om att resandefolket är den äldsta och största av Sveriges romska minoriteter. Det kom till Sverige för ungefär 500 år sedan. Under alla tider har det funnits positiva kontakter mellan resande och församlingar eller enskilda troende. Dock har Svenska kyrkan som en del av staten fram till på 1970-talet också bidragit till förtrycket av resande, bland annat genom registrera nyfödda barn som s.k. ”tattare”.

Till utställningen hör en gammal brudkista med informationsmaterial. Välkommen att titta och läsa.

Budkavlen är en del av Svenska kyrkans försoning med romer och resande som pågår under 2019. Läs mer här.

Projektgrupp Religions & kulturmöte

Kontakt

Präst, Svenska kyrkan
Corinna Friedl
070-339 65 67
[email protected]
Präst
Gunhild Winqvist Hollman
040-27 92 09
[email protected]
Arbetsledande präst - vik
Ida Wreland
0768-91 69 46
040-27 92 57
[email protected]
Församlingsherde i S:t Johannes församling
Karin Pråmell
040-27 92 21
[email protected]
Präst
Karin Ekblom
040-27 92 03
[email protected]
Präst
Kristina Tyrberg
040-27 92 61
[email protected]