Svenska kyrkan, romer och resande

Sedan år 2000 är romer och resande ett av Sveriges erkända minoritetsfolk. De allra flesta är kristna men få känner sig spontant hemma i Svenska kyrkan som historiskt har varit en aktiv del av diskrimineringen. Resande och romer som ändå deltar i kyrkans verksamhet låter ibland helt enkelt bli att berätta om sin bakgrund. Och de flesta andra som är engagerade i kyrkan vet väldigt lite om romerna i Sverige. Låt oss få upp ögonen för romerna i kyrkans värld och omvärld här i Malmö!

Samordnare för försoningsprojektet

Präst, Svenska kyrkan
Corinna Friedl
070-339 65 67
[email protected]

Försoningsprojekt 2019

2019 har Svenska kyrkan i Malmö tagit emot en budkavle som närmast kommer från Linköping. Den startade i 2013 i Göteborg och har sedan dess skickats runt i Sverige som ett steg i ett arbete för försoning på lokal nivå mellan Svenska kyrkan och resandefolket, den största av de romska grupperna i Sverige, och den som funnits i landet längst. Tanken är att budkavlen ska vara i Malmö under 2019 och sedan sändas vidare till Helsingborg. Så här låter texten i budkavlen:

Gud, ditt folk är vandringsfolket. Må denna budkavle vandra på dina stigar, runt om i Sveriges land, så att vi kan mötas på livets väg och bygga broar mellan församling och resande. Låt budkavlen skänka hopp, engagemang och stolthet för dom vi är. Och hjälp oss att aldrig någonsin ge upp kampen för alla människors lika värde.

 

10 Steg i försoning

27 januari     Budkavlen överlämnas till Malmö pastorat i högmässa i Linköpings domkyrka

10 februari    Budkavlen tas emot i högmässa i S:t Johanneskyrka i Malmö. Lajla Kronqvist från resandefolket är med i predikan och Reine Steen spelar resandes visor. Efter gudstjänsten medverkar Jon Pettersson från resandes Frantzwagner sällskap i ett panelsamtal.

26 mars           Malmö pastorat ordnar en Kunskapsdag för anställda och förtroendevalda. Experter från minoritetsorganisationer, universitetet, Malmö stad och kyrkan samt Teater InterAkt medverkar i programmet. På kvällen ges en unik konsert med romska och svenskkyrkliga musiker och en gemensam projektkör under ledning av Buzor Nenic och Per Myrstener.

6-7 april            Inför firandet av den internationella romska dagen ordnar Fosie församling en föreläsningseftermiddag med Sonny Jernfjord från Malmös resandeorganisation. På söndagen tas budkavlen och den tillhörande utställningen emot i Fosie kyrka. Lajla Kronqvist och Reine Steen medverkar.

8 april                På firandet av den Internationella romska dagen i Folkets Park med ca 2 000 besökare bidrar Svenska kyrkan för första gången med ett romskt-svenskkyrkligt musikinlägg (Buzor Nenic, Per Myrstener m.fl.)

2 juni                  Budkavlen tas emot i gudstjänst i S:t Petri kyrka. Utställningen visas där under hela sommaren.

26 augusti         En halvdag med interkulturellt bibliodrama om överlevnadsstrategier utifrån sagan om Hans och Greta ordnas av sjukhuskyrkan på SUS. Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret medverkar.

September      Budkavlen och utställningen kommer till Svenska kyrkan i Oxie.

10 november     Budkavlen tas emot i gudstjänst i Sankta Maria kyrkan i centrala Helsingborg kl. 11. Utställningen visas sedan i Gustav Adolfs kyrkan i Helsingborg fram till 16 januari (kalender).

26 januari     Budkavlen och utställningen uppmärksammas i Allhelgonakyrkan i Raus församling. Efter gudstjänsten inbjuder församlingen till Söndagssamtal ”Också en del av Kristi kropp – Vi lär oss och samtalar om Svenska kyrkan, romer och resande”. För mer information om programmet gå in på församlingens hemsida (kalender).

Våren 2020     Budkavlen överlämnas i Lunds domkyrka till ett annat stift.

 

Material

”Också en del av Kristi kropp” (Foto: Magnus Aronson)

Budkavlen överlämnas till Malmö pastorat (Linköping domkyrka)

Utställning: en brudkista med material om resandefolket

Mottagningen av budkavlen i Malmö (S:t Johanneskyrkan, kyrkoherde Per Svensson med nationell samordnare Katinka Randin)

Erland Kaldaras och Jon Petterson på Kunskapsdag (S:t Pauli kyrka)

Livberättelse av en ung medlem i Malmös Romska Idécenter