Varmt välkommen till

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på SUS Malmö

Sjukhuskyrkan finns till för alla som rör sig på sjukhuset: patienter, närstående och personal. Vi erbjuder enskilda samtal, oberoende av tro och kultur och vi har tystnadsplikt kring allt som rör samtalen.

För den som arbetar inom vården är vi en resurs i fortbildningen, i krishanteringen och i enskilda samtal. Hos patienter och deras närstående möter vi existentiella frågor och är ett stöd i akuta krissituationer. Förutom att vi hälsar på på avdelningen erbjuder vi speciella sorgegrupper för anhöriga samt reflexionsdagar och retreater för personal. Sjukhuskyrkan är en ekumenisk organisation som finns på alla stora sjukhus i Sverige och vi samarbetar med många kyrkor och samfund samt med företrädare för de stora världsreligionerna. För kontakt med våra kollegor på sjukhuskyrkan i Lund kan du gå in på deras hemsida.

Aktuellt

Få platser kvar för familjer i sorg!

Familjeläger 25-28 oktober

I oktober erbjuder Sjukhuskyrkan tillsammans med Svenska kyrkan i Lunds stift och Stiftsgården Åkerberg ett läger för familjer i sorg. Gården ligger mycket vackert i Höör.

Sista anmälan är 15 september.

Läs mer

Kontakt och beredskap

Telefon: 040-33 10 00 (sjukhusets växel)

Vardagar kl. 8-17 (även direkt 040-27 90 87), helger fredag kl. 17 till måndag kl. 8

Beredskap

Helger och helgdagar dygnet runt via sjukhusets växel. Övriga kvällar och nätter kopplas du till präst från Svenska Kyrkans jour.

Direktnummer

Direktnummer och e-post till enskilda medarbetare samt till företrädare för olika trossamfund, kulturer och religioner

Besöksadress

Samtalsmottagning (enbart bokade samtal), Cronqvists gata 108, 205 02 Malmö (södra sjukhusområdet, nära Dalaplan), [email protected]

karta