Avsked och visning

Det kan kännas viktigt att en sista gång få se och ta farväl av en avliden anhörig eller vän.

Ofta finns det tillfälle att genom personal på avdelningen ordna avsked eller “visning” efter det att döden har inträffat. För detta finns det ett särskilt rum på bårhuset. Rummet är neutralt och passar för alla trosriktningar; det finns ett tvagningsrum för muslimsk avskedsritual Önskar du att någon från sjukhuskyrkan följer med och stödjer dig under en visning, tar personalen på bårhuset kontakt med sjukhuskyrkan.