Avsked och visning

Det kan kännas viktigt att en sista gång få se och ta farväl av en avliden anhörig eller vän.

Önskar du avsked eller “visning” efter det att döden har inträffat, kan du kontakta personalen på den avdelningen där patienten vårdades sist. För detta finns det ett särskilt utsmyckat rum på bårhuset. Rummet är neutralt och passar för alla trosriktningar; det finns också ett tvagningsrum för muslimsk avskedsritual. Önskar du att en präst, pastor, imam eller diakon följer med och stödjer dig under avskedet, så kan personalen på bårhuset kontakta sjukhuskyrkan eller sjukhusimamen.

OBS Bårhuset och sjukhuskyrkan erbjuder inga visningar från 2020 till 2022 då ett nytt bårhus byggs. Under den tiden kan avskedet istället ske på avdelningen. Sjukhuskyrkan kan vid behov vara med. Patienter som avlider på sjukhuset eller på en palliativ avdelning förvaras även under den perioden på bårhuset – i väntan på kistläggning och begravning. Begravningsbyråerna kan under ombyggnadstiden bokas för visning i ett tillfälligt rum på bårhuset.