Stöd- och sorgegrupper

De flesta mår väl av att dela svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta människor som har tid och ork att lyssna kan vara ett gott led i sorgebearbetningen. Samtalet kan ske enskilt eller i grupp. Sjukhuskyrkans speciella sorgegrupper erbjuds för den som mitt i livet har mist partner, förälder, syskon eller barn. De är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning. Fler sorgegrupper hittar du i Svenska kyrkans församlingar.

Stödgrupp för barn och unga som upplevt sorg

Sjukhuskyrkan i Malmö erbjuder stödgrupper för barn och unga som mist en förälder eller ett syskon genom olycka eller sjukdom. Vi använder oss av olika kreativa uttryckssätt som bild, film och böcker. Vi ritar, skriver och samtalar. Alla övningar är frivilliga.

Syftet med en stödgrupp är bland annat:
• att deltagarna ska få träffa andra som upplevt en liknande situation
• att få strategier för att hantera sorgen
• att sätta ord på det svåra, ”tystnaden bryts”
• att känna igen och förstå sina egna känslor och behov.

Första gruppen startar våren 2018. Välkommen att anmäla dig eller ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi har tystnadsplikt. Birgitta Westerlund Strelert och Nichlas Vinsander.

Folder

Stödgruppsledarutbildning 2018

Att förlora barn i samband med förlossning

Att förlora ett barn i samband med förlossningen är en händelse som kan sätta livslånga spår. Vi erbjuder en stöd- och sorgegrupp för pappor och mammor som mist barn på sjukhuset SUS och för andra intresserade i mån av plats. Upplägget passar bäst när förlusten ligger flera månader tillbaka. men du kan redan från början höra av dig till oss. När tillräckligt många är intresserade startar vi en ny grupp. Vi möts då ca. sex gånger i en lugn och mysig atmosfär med utrymme för var och en att bara lyssna eller dela med sig.

Stöd- och sorgegruppen leds av en sjukhuspräst och en barnmorska och det ges tillfälle att bearbeta det som har hänt, prata om det som präglar nuet samt framtidstankar. Gruppen delas ibland för samtal endast papporna respektive mammorna emellan. Kontakt Corinna Friedl.

Flyer

Annat med fokus på sorg

Svenska kyrkan erbjuder regelbundet gudstjänster med fokus på sorg. De flesta firas kring höstens Allhelgonahelgen, men det erbjuds även gudstjänster under våren.

På söndag  25 november kl. 14 firas det en Minnesgudstjänst i samarbete med ”Vi Som Förlorat Barn”. Ljus tänds och barnens namn läses upp för de som önskar. Plats: S.t Matteus kyrka, Lantmannagatan 8 i Malmö.

Sjukhuskyrkans skyddade grupper ger möjlighet att bearbeta sorgen på ett djupgående sätt. Det ska helst ha gått några månader innan du är redo för den sortens bearbetning. Däremot erbjuder vi naturligtvis samtal från dag ett. Söker du redan från början utbyte med människor i samma sits  kan du alltid vända dig till följande ideella förningar i Malmö: Du som förlorat vuxna eller små barn eller syskon kan delta i fina kvällar på VSFB (Förening Vi som förlorat barn) som äger rum i Stadionkyrkan. Spädbarnsfonden erbjuder lite större träffar för dig som förlorat spädbarn.