Stöd- och sorgegrupper

De flesta mår väl av att dela svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta människor som har tid och ork att lyssna kan vara ett gott led i sorgebearbetningen. Samtalet kan ske enskilt eller i grupp. Sjukhuskyrkans speciella sorgegrupper erbjuds för den som mitt i livet har mist partner, förälder, syskon eller barn. De är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning. Fler sorgegrupper hittar du i Svenska kyrkans församlingar.

Stödgrupp för familjer som upplevt sorg

Sjukhuskyrkan i Malmö erbjuder stödgrupper för vuxna, barn och unga som mist en förälder eller ett syskon genom olycka eller sjukdom. Vi använder oss av olika kreativa uttryckssätt som bild, film och böcker. Vi ritar, skriver och samtalar. Alla övningar är frivilliga.

Syftet med en stödgrupp är bland annat:
• att deltagarna ska få träffa andra som upplevt en liknande situation
• att få strategier för att hantera sorgen
• att sätta ord på det svåra, ”tystnaden bryts”
• att känna igen och förstå sina egna känslor och behov.

Välkommen att anmäla dig eller ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi har tystnadsplikt. Kontakt Birgitta Westerlund Strelert.

Flyer

Familjeläger 25-28 oktober 2019

I oktober erbjuder vi tillsammans med Svenska kyrkan i Lunds stift och Stiftsgården Åkerberg ett läger för familjer i sorg. Gården ligger mycket vackert i Höör.  Så här skrev ett barn efter förra årets familjeläger: ”Man får sagt väldigt mycket och jag känner en slags frihet, känner mig trygg i gruppen. Lite mycket blanketter men det är kul med ärtpåsarna och att rita”.

Flyer

Stödledarutbildning

Att förlora barn i samband med förlossning

Att förlora ett barn i samband med förlossningen är en händelse som kan sätta livslånga spår. Vi erbjuder en stöd- och sorgegrupp för pappor och mammor som mist sitt barn på SUS och för andra intresserade i mån av plats. Upplägget passar bäst när förlusten ligger flera månader tillbaka. Gruppen startar när tillräckligt många har anmält intresse. Vi möts då ca. sex gånger i en lugn atmosfär med utrymme för var och en att lyssna och dela med sig.

Stöd- och sorgegruppen leds av en sjukhuspräst och en barnmorska från SUS. Ibland delas gruppen upp så att endast papporna respektive endast mammorna kan prata med varandra. Kontakt Corinna Friedl.

Flyer

Annat med fokus på sorg

Svenska kyrkan i Malmö erbjuder regelbundet Minnesgudstjänster för dig som mist barn i späd ålder. De firas i Sankt Matteus kyrka (Möllevången) och i Limhamns kyrka, båda kring höstens Allhelgonahelgen och på försommaren. Syskon är också välkomna.

Sjukhuskyrkans egna små stödgrupper ger möjlighet att bearbeta sorgen på ett djupgående sätt. Det ska helst ha gått några månader innan du är redo för den sortens bearbetning. Däremot erbjuder vi naturligtvis samtal från dag ett. Söker du redan från början utbyte med människor i samma sits  kan du alltid vända dig till följande ideella förningar i Malmö: Du som förlorat vuxna eller små barn eller syskon kan delta i fina kvällar på VSFB (Förening Vi som förlorat barn) som äger rum i Stadionkyrkan.  Spädbarnsfonden erbjuder lite större träffar för dig som förlorat spädbarn.