Stöd- och sorgegrupper

De flesta mår väl av att dela svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta människor som har tid och ork att lyssna kan vara ett gott led i sorgebearbetningen. Samtalet kan ske enskilt eller i grupp. Sjukhuskyrkans speciella sorgegrupper erbjuds för den som mitt i livet har mist partner, förälder, syskon eller barn. De är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning. Fler sorgegrupper hittar du i Svenska kyrkans församlingar.

Stödgrupp för familjer som upplevt sorg

Sjukhuskyrkan i Malmö erbjuder stödgrupper för vuxna, barn och unga som mist en förälder eller ett syskon genom olycka eller sjukdom. Vi använder oss av olika kreativa uttryckssätt som bild, film och böcker. Vi ritar, skriver och samtalar. Alla övningar är frivilliga.
Syftet med en stödgrupp är bland annat:

  • att deltagarna ska få träffa andra som upplevt en liknande situation
  • att få strategier för att hantera sorgen
  • att sätta ord på det svåra, ”tystnaden bryts”
  • att känna igen och förstå sina egna känslor och behov.

Välkommen att anmäla dig eller ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi har tystnadsplikt. Kontakt Birgitta Westerlund Strelert.

Flyer

Stödledarutbildning

Sjukhuskyrkan erbjuder en särskild utbildning för anställda på sjukhuset eller i församlingar som möter unga i sorg. Första omgång äger rum under hösten 2019. Kontakta  Birgitta Westerlund Strelert för mer information.

Flyer

Dela sorgen i en liten grupp – för dig som mist barn i samband med förlossning

Att förlora ett barn i samband med förlossningen är en händelse som kan sätta livslånga spår. Tillsammans med barnmorskor från SUS erbjuder vi små samtalsgrupper med begränsat antal deltagare i en lung atmosfär. Det ges tid och utrymme för var och en att lyssna och/eller dela med sig. På dessa ca 6 eftermiddagar/kvällar kan sorgen bearbetas på ett djupare sätt än i en öppen samtalsgrupp. Upplägget passar bäst när förlusten ligger några månader tillbaka. Är du en mamma eller pappa som mist sitt barn på SUS är detta någonting för dig. Andra intresserade kan delta i mån av plats. Naturligtvis är du redan från dag ett välkommen till stödjande samtal hos oss. Hör av dig eller skick en intresseanmälan till sjukhuspräst Corinna Friedl. Gruppen startar när tillräckligt många har visat intresse.

Flyer

Annat med fokus på sorg

Svenska kyrkan i Malmö erbjuder regelbundet Minnesgudstjänster för dig som mist barn. De firas i Sankt Matteus kyrka (Möllevången) och i Limhamns kyrka, antingen kring Allhelgonahelgen eller på försommaren. I november firas två minnesgudstjänster:  en i samarbete VSFB på söndag 24 november kl. 14 i Sankt Matteus kyrka och en i samarbete med Spädbarnsfonden på onsdag 27 november kl. 18 i Limhamns kyrka. Även syskon är välkomna!

I sjukhuskyrkans små stödgrupper kan du bearbeta sorgen på ett djupgående sätt. Detta kan ske några månader efter förlusten. Söker du redan från början utbyte med människor i samma sits, kan du vända dig till ideella förningar i Malmö: Har du förlorat ett vuxet eller litet barn eller ett syskon kan du delta i öppna kvällar på VSFB (Förening Vi som förlorat barn) på Stadionkyrkan.  Spädbarnsfonden erbjuder lite större träffar för dig som förlorat spädbarn.