Medarbetare

Medarbetarna i sjukhuskyrkan anställda av Svenska kyrkan eller frikyrkorna. I teamet finns en lång erfarenhet av att möta människor i kris samt särskilt kompetens inom kristen och interreligiös själavård, kris- och sorgbearbetning och samtalsterapi. Den kristna utgångspunkten i vårt arbete är att vi vill finnas till för människor i utsatta situationer och att vi vill förmedla hopp och mod. Det finns inga krav på tro eller tillhörighet för att kontakta sjukhuskyrkan. Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Birgitta Westerlund-Strelert

präst (Svenska kyrkan)
070-339 62 37 [email protected]

Kirurgi, kvinnoklinik, onkologi, palliativvård, PKL, sorgegrupper familjer m.m.

Corinna Friedl

präst (Svenska kyrkan), diplomerad gestaltterapeut (psykoterapi)
070-339 65 67 [email protected]

Barn, medicin, ortopedi, religion & kulturmöte, sorgegrupper förlossning m.m.

Jonas Persson

präst (Svenska kyrkan)
073-800 50 88 [email protected]

Endokrinavdelning, kirurgi, retreater, sorgegrupper familjer m.m.

Lena Klasson

pastor (Frikyrkorna)
070-542 12 47 [email protected]

Dialysavdelning, geriatrik, hjärtavdelning, palliativvård m.m.

Nichlas Vinsander

diakon (Svenska kyrkan)
070-826 57 06 [email protected]

Barn- och ungdomspsykiatri, beroende, lungmedicin, sprutbyte, rättspsykiatri, sorgegrupper familjer m.m.

Koordinatorer

Koordinatorerna har av den svenska staten och av sina samfund utsetts för att bidra till den andliga vården på sjukhus. De själva samt de personer som koordinatorena kan hänvisa till har sekretess.

Alen Delic

Koordinator islam

Imam (Bosniakiska islamska församlingen)
070-046 90 42 [email protected]

Fader Mihai Radu

Koordinator ortodox kristendom

Präst (Rumänsk-ortodox kyrka)
040-13 46 54 eller 070-634 15 82

Katja Panova

Koordinator buddhismen

Södra Sverige
072-705 30 10 [email protected]

 

Kontaktpersoner

Sjukhuskyrkan har under många år haft ett gott samarbete med ett antal personer, som inte har ett statligt uppdrag men kan vara en länk till samfund och kulturföreningar.

Irén Horvatne

Kontaktperson romska kulturer

Lärare, Malmö Romska Idécenter
076-867 45 49, [email protected]

Fader Richard Hayward

Kontaktperson katolska kyrkan

Präst Opus dei, Vår frälsares församling
070-418 20 66 [email protected]

Moshe-David HaCohen

Kontaktperson judisk religion

Rabbin, Judiska Församlingen
040-611 84 60, [email protected]

Fler medarbetare sjukhuskyrkan

Pia Hallberg

Administrator

Anställd på SUS för sjukhuskyrkan Lund och Malmö
046-17 17 39 [email protected]

Anders Frostin

Musiker

Musiker i Sankt Matteus kyrka i Malmö
040-27 97 27 [email protected]