Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Den som vårdas på rättspsykiatrin har gått miste om mycket: sin frihet, en del grundläggande rättigheter, vänner och socialt umgänge, sin vardag. I situationer då det lätt kan svartna inombords kan den andliga vården vara en viktig resurs.

På de flesta fredagar är Nichlas från sjukhuskyrkan i Malmö närvarande för enskilda samtal, för att bara växla några ord eller för att delta i olika samlingar. Nichlas har diakonens tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan även höra av dig till sjukhuskyrkan om du önskar att komma i kontakt med annan trosinriktning eller om du som patient eller anhörig önskar en bön, en välsignelse eller vill fira nattvard på avdelningen. Förutom sjukhuskyrkan finns även Svenska kyrkan i Dalköpinge med dess anställda och församlingsbor till för dina existentiella eller andliga behov.

Som vårdpersonal på RPC kan du delta i de fortbildningar, reflexioner och retreater som erbjuds för SUS personal.