Samtal i kris

Det händer mycket för den som får lämna sin vardag för att ligga på sjukhus. I den situationen kan ett besök ha betydelse. Det kan handla om stort och smått – allt mellan himmel och jord. Många vi träffar saknar anknytning till religion. Vi har respekt för detta och för andra trosuppfattningar – alla är lika välkomna. Den vi besöker bestämmer själv vad vi ska prata om eller vill dela med sig av. Vi kommer till samtliga avdelningar.

För den som så önskar kan vi erbjuda:

Enskild förbön

Det kan kännas gott att lyssna på en enkel bön eller att be tillsammans när man själv eller en närstående person är sjuk. Många önskar även att ta emot en välsignelse för sig, sin kropp och tillfrisknad, sina barn, föräldrar, syskon eller andra människor som är viktiga.

Enskild nattvard

Nattvard kan firas, var än man befinner sig. Det kan firas enskilt eller tillsammans med närstående.

Dop

Dop är en kärleksgåva och ett skyddstecken från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot det på sjukhuset.

Vigsel

Vigsel kan firas på sjukhus och kräver en giltig hindersprövning från Skatteverket. Vid borgerlig vigsel kan en vigselförrättare kontaktas via Malmö kommun.

I dödens närhet

Då en patient är döende eller har avlidit på sjukhuset kan Sjukhuskyrkan vara ett stöd. Den döende själv eller de närstående kanske önskar att man läser en text, ber en bön eller är helt enkelt närvarande, lyssnande, finns till för samtal och ger hjälp på olika sätt allt efter de behov som då finns.

Avsked eller visning

För den som inte hunnit ta avsked på avdelningen kan personalen ordna ett avsked/visning på bårhuset, som äger rum lite senare, om än så nära i tiden som möjligt.