Stöd på psykiatrin

Det kan väcka starka känslor när det visar sig att man drabbas av psykisk ohälsa. I början kan det verka svårt att leva med en diagnos. Inom sjukhuskyrkan finns erfarenhet av och kunskap om hur psykisk sjukdom och ohälsa påverkar livet, både hos den som drabbas och för de närstående. All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Varför? Hur skall det gå? Kommer jag att orka? Vad kan hjälpa?

Sjukhuskyrkan finns på Barn- och ungdomspsykiatri BUP, på Vuxenpsykiatri, på Beroendecentrum och på Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg (RPC).

Patient inom psykiatri

Som patient är du välkommen att själv eller via personal höra av dig. Vi kommer till alla avdelningar och kan erbjuda enskilda samtal där vi har tystnadsplikt. På några avdelningar har vi öppna samtalsgrupper eller musik.

Har du sedan tidigare en anknytning till sjukhuset kan du även vända dig till oss när du är utskriven eller står i kontakt med öppenvården. För en del kan stödjande samtal med någon utanför vården fungera som ett komplement.  Det kan vara betydelsefullt att träffar någon som varken skriver journaler eller ställer diagnos utan bara finns till för dig.

Anställd inom psykiatri

Som anställd inom psykiatrin kan du kontakta oss både utifrån din egen livssituation och utifrån yrkesrollen. Vi kan även vara en resurs när det gäller att reflektera kring etiska och existentiella frågeställningar som aktualiseras i vården.

Sjukhuskyrkan deltar i mån av tid i TERMA-övningar (Bergenmodellen). Vi uppskattar den respektfulla hållningen som metoden präglas av, likaså dess syfte att minska våld och tvång inom den psykiska vården. I mån av tid deltar vi även i Skåneveckan för psykisk hälsa som Region Skåne, Hjärnkoll och andra organisationer genomför varje höst.