Vid livets slut

På Barkgatan 11, nära Folkets Park, finns en palliativvårdsavdelning för vård i livets slutskede. Den avdelningen kallades tidigare för hospice. När patienter skrivs in berättas om att sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den som önskar.

I nuläget har avdelningen 25 platser uppdelat på två våningsplan. På plan 2 finns sjukhuspastorn Lena, på plan 3 sjukhusprästen Birgitta. De kommer regelbundet för att finnas som stöd, för att samtala med patienter, anhöriga och personal. På vardagar kan det vara lättast att ringa till dem direkt. Vid akuta ärenden samt under helgen nås sjukhuskyrkan via sjukhusets växel: 040-33 10 00.

Karta