SUS personal

Att arbeta inom vården kan vara spännande och utmanande. Vissa dagar blåser vinden hårdare än andra. Kontakten med en patient kan plötsligen beröra den som jobbar professionellt. Mycket kunskap, ansvar, tålamod och uthållighet krävs av den som arbetar inom vården. Att ta hand om sig själv och de egna behoven är inte alltid det som ligger nära till hands.

En enkel sak kan vara att själv få tala med med någon utifrån, att ta en pauser eller vila i tystnaden, att fördjupa sig i centrala etiska och existentiella ämnen som tangerar det dagliga medicinska och vårdande arbetet.