Föreläsning

På SUS i Malmö finns en stor mångfald av livsstil och kulturer. Här sker ständigt möten över gränser – och ramarna förhandlas hela tiden på nytt. En gång om året håller sjukhuskyrkan i ett större seminarium, ett panelsamtal eller en föreläsning. Den riktar sig till all vårdpersonal på SUS och handlar om existentiella eller etiska ämnen som berör vården.

Dag om sorg

Den 22 oktober erbjuds en ny ”dag om sorg”  i S:t Pauli kyrka kl. 13-16.