Föreläsning

På SUS i Malmö finns en stor mångfald av livsstil och kulturer. Här sker ständigt möten över gränser – och ramarna förhandlas hela tiden på nytt. En gång om året håller sjukhuskyrkan i ett större seminarium, ett panelsamtal eller en föreläsning. Den riktar sig till all vårdpersonal på SUS och handlar om existentiella eller etiska ämnen som berör vården.

16 oktober 13.00–16.30

S:t Pauli församlingshus, Kungsgatan 17

Unga med psykisk ohälsa och självmordstankar

En föreläsning om ungas hälsa och ohälsa, varför unga förlorar orken att leva och vad man kan säga och göra i mötet med unga som inte vill leva Föreläsare är Ullakarin Nyberg och Marie Niljung. Den är kostnadsfri och anmälan är bindande. Läs mer.