Samtalsgrupper och workshop

De stora existentiella frågorna berörs vi alla av: Hur ser jag på livets begränsning och på döden, varför finns lidande, vad är meningen med mitt  liv, hur kan jag hantera ensamhet, kris, ångest, beroende osv? Vi erbjuder samtalsserier och föreläsningar kring dessa frågor för personal på avdelningen. Exempel på ämnen är

  • ”Att mötas – vården i en mångkulturell kontext”

  • ”Döden – en del av livet”

  • ”Kris och sorg”

En gång om året ordnar vi en kreativ halvdagsworkshop som utgår från en berättelse kring en av dessa existentiella ämnen. Upp till 15 deltagare är välkomna. Platsen för workshopen är SUS konferenscentrum.

Om metoden

Worshopen använder sig av metoden bibliodrama, är ett stimulerande pedagogisk verktyg som ger deltagarna utbyte av erfarenheter och nya isnikter. Ordet biblio (bok) visar att det är en berättelse som deltagarna utgår ifrån, ordet drama att den egna livsberättelsen möter den berättande texten och de övningar deltagarna gör utifrån texten.

Nästa workshop erbjuds hösten 2020. För mer information kontakta sjukhuspräst Corinna Friedl.