Reflexionsgrupp – workshop – fortbildning

De stora existentiella frågorna berörs vi alla av: Vad är meningen med mitt  liv, varför finns lidande, hur ser jag på livets begränsning och på döden, hur kan jag hantera ensamhet, kris, ångest, beroende.

På avdelningen håller eller medverkar vi i reflexionsgrupper och samtalsserier.

Exempel är

  • Att mötas – vården i en mångkulturell kontext
  • Döden – en del av livet
  • Kris och sorg

 

En halvdag om året ordnar vi reflexion i en annorlunda form. I en kreativ workshop utgår vi från en berättelse kring ett existentiellt ämne. Upp till 15 deltagare är välkomna på SUS konferenscentrum (anmälan krävs).

Om metoden

Worshopen använder sig av metoden bibliodrama, är ett stimulerande pedagogisk verktyg som ger deltagarna utbyte av erfarenheter och nya isnikter. Ordet biblio (bok) visar att det är en berättelse som deltagarna utgår ifrån, ordet drama att den egna livsberättelsen möter den berättande texten och de övningar deltagarna gör utifrån texten.

Nästa workshop erbjuds hösten 2020. För mer information kontakta sjukhuspräst Corinna Friedl.

Våren 2021 erbjuds en fortbildning inom existentiella samtal – själavård. Kursen pågår under 10 veckor med två träffar per vecka. Den riktar sig till frivilliga och anställda som redan arbetar med samtal.

Om samtalsfortbildning

Speciellt för denna fortbildning är att den varvar mellan det praktiska arbetet och reflexion/teori kring det som händer i samtal.  Den har en interkulturell och interreligiös inriktning och passar intresserade som är öppna för att lära sig nytt och reflektera kring sig själv och den egna rollen i samtal.

Existentiella samtal 2021