Workshop och samtalsgrupper

De stora existentiella frågorna berörs vi alla av: Hur ser jag på livets begränsning och på döden, varför finns lidande, vad är meningen med mitt  liv, hur kan jag hantera ensamhet, kris, ångest, beroende osv? Vi erbjuder samtalsserier och föreläsningar kring dessa frågor för personal på avdelningen. En gång om året ordnar vi en kreativ halvdagsworkshop som utgår från en berättelse kring en av dessa existentiella ämnen. Platsen för workshopen är SUS konferenscentrum.

 

Om metoden

Bibliodrama är ett stimulerande pedagogisk verktyg som ger deltagarna utbyte av erfarenheter och nya isnikter. Ordet biblio (bok) visar att det är en berättelse som deltagarna utgår ifrån, ordet drama att den egna livsberättelsen möter den berättande texten och de övningar deltagarna gör utifrån texten.