Retreat

En retreat innebär ett tillfälle till andrum i vardagen. Det är vård för själen. Man får dra sig tillbaka, släppa alla krav och få tid för sig själv. Gemenskapen i denna form bygger på gemensam tystnad som är ett uttryck för respekt för den andres behov av stillhet. Sjukhuskyrkans retreater erbjuds alla anställda på SUS i Malmö och Lund. Ytterligare Stilla dagar eller retreater som Svenska kyrkan i Malmö anordnar hittar du här.

Tre vårretreater

Under våren 2020 erbjuds tre retreater där kan du delta i vägledda meditationer och reflektioner. Du har tillfälle att tala med någon av retreatledarna och möjlighet till taktil massage. Det finns också utrymme till målning/kreativ verkstad under ledning av erfaren handledare.

Endagsretreater 12 februari och 22 april

Dessa två dagar äger rum i centrala Lund.

Läs mer

Flerdagarssretreat 15-17 maj

Välkommen till en tid av återhämtning och vila i den vackra kyrkbyn Äspö utanför Smygehamn. Om du vill kan du ta promenader i vilsam miljö med närhet till såväl äng som hav,  läsa eller att bara vara i stillheten.

Läs mer