Varmt välkommen till

Södra Sallerups kyrka

Kontakt

17a0082_2100px-1

Södra Sallerups kyrka

Telefonnummer: 040-27 93 50
Öppettider:
Besöksadress: Södra Sallerups byväg 8, 212 36 Malmö
Epost:[email protected]


Södra Sallerups kyrkas äldsta delar härstammar från 1100-talets senare hälft. Kyrkans ursprungliga grundplan, långhus och ingångar i norr och söder och med kor och absid, kvarstod till mitten av 1200-talet då kyrkans torn tillkom. Idag kan delar av långhusets västra gråstensmur ses i tornet. Tornet är försett med trappgavlar och i dess bottenvåning ligger vapenhuset, som har korsvalv med målningar från 1200-talets senare hälft. Mer information och historia om kyrkan finner du här.