På grund av kyrktornets dåliga skick kan vi för tillfället inte ringa i kyrkklockorna.
Klockspelet berörs dock inte.