Expeditionen och diakoniexpeditionen är stängd onsdagen den 20 mars p g a personalutbildning.