KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 30/5
08.00 Tornmusik
08.30 Otta i S:t Andreas kyrkan
10.00 Gudstjänst på Limhamnsfältet tillsammans med Limhamns kyrka.
S:t Andreas och Limhamns kyrkokörer och Limhamns brass medverkar.
Ta med något att sitta på och kaffekorg – Vid regn i S:t Andreas kyrka.