Torsdagen den 20/6 kl. 13.00
Gemenskap kring midsommarstången för alla åldrar.
13.00 Fika med jordgubbar och glass.
14.00 Dans kring midsommarstången
till Leif Svensson på dragspel och Leif Tell på fiol.