Detta år har vi missionen i centrum i S:t Andreas kyrka som ett led i att aktualisera församlingens fyra centrala uppgifter enligt kyrkoordningen. Under några söndagseftermiddagar träffas vi för undervisning och samtal kring temat mission.

6 oktober 16.00 – Vad är mission?

10 november 16.00 – Mission i vår tid

24 november 16.00 – Mission i S:t Andreas