Arbetet med att renovera S:t Andreas kyrktorn pågår för fullt.

Se ett inlägg från SVT nyheter om klocktornet

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/se-nar-klocktornet-rivs

 

Klockorna tas ner

Samtliga klockor är nedtagna.

När de till hösten är åter på plats bär kyrktornet precis som innan upp åtta klockor, varav tre ringande. De tre ringande klockorna har namnen Andreas, Maria och Mikael, där Andreas är störst och tyngst med sina drygt 1250 kg. Dessa klockor ingår i ett klockspel som kallas S:t Andreaslåten som hörs kl. 09.00, 12.00 och 18.00. S:t Andreaslåten är komponerad av musikdirektören Carl Hervelius.

Dessa tre klockor har en inskription som är kopierad och placerad på kyrkans yttervägg i gången under kampanilen. Inskriptionen är skriven i första person, eftersom varje klocka är en personlighet – var och en med en unik ton.

Inskriptionen lyder:
”Andreasklockan – storklockan – bär denna text: I herrens år 1959 blev jag gjuten hos M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad för Slottsstadens kyrka i Malmö.  Hemmen i församlingen skänkte mig. Nils Bolander var då biskop i Lunds stift och Olle Nivenius församlingens förste kyrkoherde *Jag vill upphöja dig min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen (Psalt. 145:1) O hör min klang till herrens hus jag kallar ifrån dagens vimmel O Gud, giv tröst och evigt ljus Låt upp för oss din himmel.

Mariaklockan – mellanklockan – bär denna text: I herrens år 1959 blev jag gjuten hos M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad för Slottsstadens kyrka i Malmö.  Hemmen i församlingen skänkte mig. Nils Bolander var då biskop i Lunds stift och Olle Nivenius församlingens förste kyrkoherde.

*Se jag är herrens tjänarinna (Luk 1:38) *Allenast ett är nödvändigt (Luk 10:42)

Jag ringer till morgon – jag ringer till vila O Gud i det höga –välsigna vår glädje Vår möda och strävan – och stilla vår gåvan Var med oss när stunderna ila Mikaelklockan – lillklockan – bär denna text:

I herrens år 1959 blev jag gjuten hos M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad för Slottsstadens kyrka i Malmö.  Hemmen i församlingen skänkte mig. Nils Bolander var då biskop i Lunds stift och Olle Nivenius församlingens förste kyrkoherde.

*Han skall giva sina änglar befallning om dig att de skola bevara dig på alla dina vägar (Psalt. 91:11) O Herre sänd din ängel ut i livets morgon vid dess slut beskärma barnets ljusa tid när natten skymmer giv oss frid”

Var klocka bär texten ”…hemmen i församlingen skänkte mig…”.

Under S:t Andreas kyrkas uppförande pågick nämligen en insamling till kyrkans klockor.

Klockornas stora klang står i proportion till bidragsgivarnas frikostighet.

Tornrivningen

Under vecka 12 påbörjades rivningen av den 41 meter höga kampanilen i S:t Andreas kyrka. På plats fanns projektledare Niklas Kristensen och byggnadsantikvarie Björn Bjelke-Holterman från företaget Tyréns.

Pressmeddelande

Under hela 2020 kommer S:t Andreas kyrkas församlingshem och klockstapel vid Fridhemstorget i Malmö att renoveras. Mest synligt blir att klocktornet, den så kallade ”Kampanilen” ska rivas och byggas upp igen.

Rivningen av klocktornet kommer att ske under februari till mars och kommer att byggas upp igen under augusti och september. Stora delar av torget och runt kyrkan kommer att spärras av på grund av säkerhetsrisken.

– Det känns skönt att få dessa renoveringar gjorda och att vi passar på att verksamhetsanpassa lokalerna efter dagens breda verksamhet. Men jag vill förtydliga att ombyggnationen gäller bara församlingsdelen och klocktornet. Kyrkan kommer vara öppen som vanligt för gudstjänst på söndagar under hela året, säger arbetsledande präst Johan Jesperson.

Församlingslokalerna kommer att få nytt värmesystem, ventilationen moderniseras och källaren byggs om. Hela renoveringen är planerad att vara klar till advent 2020.

Under byggtiden kommer delar av verksamheten flyttas till andra lokaler, för aktuell information se webben.

Fakta om kyrkan

Sankt Andreas kyrka invigdes 1959 och var den första nya kyrka som invigdes i Malmö på 20 år. Den nya församlingen var en avknoppning från S:t Petri församling och kyrkan fick därför sitt namn efter Jesus lärjunge Andreas (som var bror till Petri).

Arkitekterna är Thorsten Roos och Bror Thornberg och har gett S:t Andreas en ljus och lätt karaktär som för tankarna till ett modernt syd- och mellaneuropeiskt kyrkobyggande.

Även kyrkans placering med den symmetriska fasaden mot Fridhemstorget och den 41 meter höga kampanilen ger associationer till Sydeuropa. Fasaden är klädd med tvärsågad kalksten från Borghamn. Tornet har åtta klockor. Kyrkans administrativa lokaler och församlingshem ligger i en lägre del som omsluter ett klostergårdsliknande uterum.

För mer information kontakta:

Fastighetschef Nils-Urban Råwall

Kommunikationschef Karin Rosvall

Arbetsledande präst S:t Andreas kyrka

Tel: 040-27 90 00
www.svenskakyrkan.se/malmo

Pressmeddelandet publiceras den 24 februari 2020.