I samband med att klockstapeln monterades ner i början av sommaren påbörjades också en renovering av S:t Andreas församlingshem. Det är ett omfattande arbete som innebär att värme, ventilation och el moderniseras. Dessutom byggs källaren om för att ge plats åt kyrkans verksamheter.

Eftersom det är ett så stort arbete har all personal och verksamhet fått flytta in i Andreasgården under tiden renoveringen pågår. På övervåningen har samlingssalens scen minskats ner för att ge plats åt ett ventilationsutrymme. I källaren har 250 ton betong har tagits bort från väggarna för att anpassa dem till den nya planritningen. Arbete pågår nu med att förstärka väggarna med balkar.

För att öka ljusinsläppet har fler och större fönster monterats in. Förutom rum för kyrkans verksamheter kommer här att inrymmas förråd, arkiv, kök och toaletter.

På baksidan av församlingshemmet har en bit mark tagits tillbaka från skolan, som tidigare nyttjat den som skolgård. Utemiljön är iordninggjord där det bland annat gjorts plats för ett utekafé och en ny ingång med ramp som leder ner till källaringången.

Hela renoveringen beräknas vara klar i början av 2021.