Förtroendevalda i S:t Andreas kyrka

Verksamhetsråd

Varje kyrka har ett verksamhetsråd som är delaktigt i planeringen av verksamheten och som deltar i frågor som rör gudstjänstlivet, utser kyrkvärdar och beslutar om kollekt.
Verksamhetsrådet ska alltid godkänna förslag om ändringar av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet och ska vara med och yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som rör församlingen.

Valda till verksamhetsråd i S.t Andreas kyrka 2018-2021

Ledamöter

Maria Haglund-Börjesson, ordförande

Marie-Louise Palmquist

Eva Lindén

Kristina Hildemar

Berit Sjövall

Johan Jesperson, arbetsledande präst i S:t Andreas

 

Ersättare

Bengt Brattgård

Christoffer Rääf

Rickard Aveng

 

 

Kontakt

Ordförande i S.t Petri församlingsråd, S:t Andreas kyrkas verksamhetsråd
Maria Haglund Börjesson
[email protected]