S.t Andreas kyrka

Mötesplatser

Mötesplatser

I S:t Andreas kyrka finns många öppna mötesplatser för alla åldrar. Platser där det finns möjlighet till gemenskap, möten, föredrag och samtal. Aktuellt program för de olika verksamheterna hittar du i kalendern längre ner på sidan.

ÖPPET HUS – ROSENHOLMSTRÄFFEN

Torsdagar 13.00–15.00 på S:t Andreasgården (p g a renovering av församlingssalen).
Inleds med middagsbön. Därefter kaffeservering. Varannan torsdag (jämna veckor) bjuds det på en programpunkt 14.00, t ex spännande föredrag, bildspel med fantastiska fotografer eller musikunderhållning. För aktuellt program se kalendern nedan.

S:T ANDREAS SYKRETS

Varannan tisdag (ojämna veckor) kl. 14.00 på S:t Andreasgården. Varje träff innehåller en andakt, kaffe med dopp och någon form av program.Vi träffas på S:t Andreasgården, Rosenholms allé 10 B. För aktuellt program se kalendern nedan.

ATELJÉ I S:T ANDREAS

Vi träffas varannan tisdag kl 10.00-12.00 på S:t Andreasgården, (Rosenholms allé 10B.). Kom och var med i vårens öppna syateljé och inspireras av andra där du skapar nya saker med tyg, nål och tråd. För aktuella datum – se kalendern nedan.

Kontakt

Diakon
Aina Hagström
040-27 90 79
aina.hagstrom@svenskakyrkan.se

KLÄDSKÅPET

Öppettider: Tisdagar kl. 15.00-18.00 och onsdagar kl. 11.00-13.00.
Prova och titta på kläder eller bara sitt ner och ta en kopp kaffe och en kaka. Eventuella gåvor går till det diakonala arbetet i församlingen. Vi finns i S:t Andreasgårdens källare, Rosenholms allé 10.
Läs mer om Klädskåpet i tidningen Trovärdigt (artikel från år 2015).

Kontakt

Diakon
Ingrid Sivberg
040-27 90 78
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
Diakon
Aina Hagström
040-27 90 79
aina.hagstrom@svenskakyrkan.se

SOPPLUNCH

S:t Andreas församlingssal kommer att renoveras under våren 2019. Sopplunchen tar därför en paus.

FÖRELÄSNINGAR

Söndag 24 februari 16.00  S:t Andreas församlingssal
Arvet från fornkyrkan
Carl Axel Aurelius, biskop emeritus i Göteborgs stift och professor i kyrkohistoria föreläser.

Söndag 24 mars 16.00 S:t Andreas kyrka:
Slottsstaden och S:t Andreas kyrka – En församling växer fram och en kyrka byggs. 
Kyrkoherde emeritus Börje Engström föreläser om hur Slottsstadens församling kom till och hur S:t Andreas kyrka byggdes.

Kalender för Mötesplatser