MUSIK OCH ANDAKTER

Här hittar du aktuella digitala gudstjänster, andakter och musik

Sommarandakt

Sommarandakt från S:t Andreasgården

Gåva till Lui-stiftet i Sydsudan

Detta år, 2020, är det 100 år sedan kristen tro kom till Lui genom missionärerna Kenneth och Eileen Frazer och det är 25 år som Lunds och Lui stift har haft en särskild vänstiftsrelation med varandra.

Det är också mycket glädjande att förhållandena i landet håller på att stabiliseras, freden ser ut att hålla, de stridande grupperna förs samman till en armé och en enhetsregering har formerats. Succesivt kommer allt fler av de som flydde att återvända till sina hem.

Det nutritionsprogram som Lunds stift har bekostat vid Lui sjukhus under de tre gångna krigsåren har avgörande betydelse för inneliggande patienter, gravida kvinnor och undernärda barn och organisationen CUAMM beräknar att minst 10 000 liv har räddats genom dessa insatser.

Innan de första skördarna har kunnat säkras är mat säkerheten fortfarande väldigt dålig och därför har projektet förlängts med ytterligare ett år och vi söker stöd från stiftets församlingar att säkra denna insats.

Likaså behövs medel för det uppbyggnadsarbete av allt det som förstördes under kriget av den infrastruktur som krävs för att få stiftet och stiftets skola Lunjini att fungera. Sydsudans befolkning har lidit svårt under detta krig.

Låt oss bistå våra vänner i Lui i deras ansträngningar att åter bygga upp sina liv och verka för en fredligare framtid.

Bankgiro 717-6969 märk gåvan ”Lui-stiftet i Sydsudan”

 

FIRA ANDAKT VIA RADIO, TV ELLER PÅ EGEN HAND