S:t Andreas kyrka

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om vår personliga erfarenhet av det heliga och om att reflektera över vår tro och vårt liv. Vi vill i S:t Andreas kyrka vara med och skapa utrymme för stillheten och det inre lyssnandet. Där kan vi höra Guds tilltal och förstå att Gud också längtar efter oss.

RETREAT

Retreat i vardagen
Bön och fördjupad gudsgemenskap kan vara något vi längtar efter men har svårt att finna tid och form för mitt i det vardagliga livet. Retreat i vardagen är till för dig som vill ge dig själv möjlighet till stillhet och meditation och kanske finna en god rutin för det andliga livet. Retreaten genomförs under ca 10 veckor huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagaren inleder retreaten med två gemensamma kvällar och under de följande veckorna avsätter deltagaren en halvtimme för bön varje dag. Retreaten avslutas med en gemensam återsamling i gruppen. Varje deltagare har en personlig andlig vägledare som man träffar för samtal en gång varannan vecka under retreaten.
Under våren gör vi ett uppehåll.

Retreat i vardagen börjar under hösten 2018 och startar med två gemensamma kvällar den 4 oktober kl. 17.00-19.00 och den 11 oktober kl. 17.00-19.00 och avslutas gemensamt den 13 december kl. 17.00-19.00. på S:t Andreasgården, Rosenholms allé 10 i Malmö.

För mer information och anmälan:
Präst Stefan Gummesson 040-27 90 89

BIBELSAMTAL

På onsdagar kl. 13.00 i församlingssalen, Fridhemstorget (ingång under kyrktornet). Vi samtalar och diskuterar omkring kommande söndags texter. Efteråt dricker vi kaffe. Startdatum: 12 september
För mer information kontakta:
Präst Johan Jesperson, 040-27 90 74

VUXENKATEKUMENAT

Katekumenatet är ett sätt att på kristen grund söka svaren på de frågor och funderingar du har kring kristen tro och livsfrågor utifrån dig själv och dina erfarenheter. Tillsammans söker vi svaren i en grupp och detta kan leda till dop eller konfirmation eller doppåminnelse. Ta möjligheten till att fördjupa dig och gå vidare i din kristna tro och församlingsgemenskap. Möt Gud och dig själv. En grupp pågår vårterminen ut och nästa grupp startar den 12 september 2018. Vi träffas ojämna onsdagar 18-20 på Andreasgården, Rosenholmsallé 10.
För mer information och anmälan:
Präst Stefan Gummesson 040-27 90 89