S:t Andreas kyrka

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om vår personliga erfarenhet av det heliga och om att reflektera över vår tro och vårt liv. Vi vill i S:t Andreas kyrka vara med och skapa utrymme för stillheten och det inre lyssnandet. Där kan vi höra Guds tilltal och förstå att Gud också längtar efter oss.

RETREAT

Retreat i vardagen
Bön och fördjupad gudsgemenskap kan vara något vi längtar efter men har svårt att finna tid och form för mitt i det vardagliga livet. Retreat i vardagen är till för dig som vill ge dig själv möjlighet till stillhet och meditation och kanske finna en god rutin för det andliga livet.

Retreaten genomförs under ca 10 veckor huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagaren inleder retreaten med två gemensamma kvällar och under de följande veckorna avsätter deltagaren en halvtimme för bön varje dag. Retreaten avslutas med en gemensam återsamling i gruppen. Varje deltagare har en personlig andlig vägledare som man träffar för samtal en gång varannan vecka under retreaten.

Retreat i vardagen startar med två gemensamma kvällar 17 och 24 oktober 17.00–19.00 och avslutas gemensamt 19 december 17.00–19.00 på S:t Andreasgården.
Anmälan senast den 11 oktober.

Adventsretreat
Fredag 6 December 17.00 – Söndag 8 December på Äspögården, norr om Smygehamn.
Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet.
Sista datum för anmälan 30 november. Begränsat antal platser. Pris: 1 500 kr.

Information och anmälan

Präst
Stefan Gummesson
040-27 90 89
[email protected]

BIBELSAMTAL

På onsdagar kl. 13.00-14.30 i församlingssalen. Under Bibelsamtalet samtalar vi om den kommande söndagens evangelietext. Efteråt dricker vi kaffe. Den som bara kan komma någon enstaka gång är lika välkommen som den som kan komma regelbundet.
Startdatum: 11 september.

Kontakt

Arbetsledande präst
Johan Jesperson
040-27 90 74
[email protected]

VUXENKATEKUMENAT

VARANNAN ONSDAG 18.00–20.00.
START 11 SEPTEMBER
S:t Andreasgården
Nyfiken på att hitta din väg till tro? Möt Gud och dig själv. Här kan du på kristen grund söka svaren på frågor och funderingar du har kring tro och livsfrågor. Du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter. Tillsammans söker vi svaren. Katekumenatet kan leda till dop eller konfirmation om du vill. Sista datum för anmälan 6 september.

Information och anmälan

Präst
Stefan Gummesson
040-27 90 89
[email protected]