S:t Andreas kyrka

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om vår personliga erfarenhet av det heliga och om att reflektera över vår tro och vårt liv. Vi vill i S:t Andreas kyrka vara med och skapa utrymme för stillheten och det inre lyssnandet. Där kan vi höra Guds tilltal och förstå att Gud också längtar efter oss.

RETREAT

Retreat i vardagen
Bön och fördjupad gudsgemenskap kan vara något vi längtar efter men har svårt att finna tid och form för mitt i det vardagliga livet. Retreat i vardagen är till för dig som vill ge dig själv möjlighet till stillhet och meditation och kanske finna en god rutin för det andliga livet.

Retreaten genomförs under ca 10 veckor huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagaren inleder retreaten med två gemensamma kvällar och under de följande veckorna avsätter deltagaren en halvtimme för bön varje dag. Retreaten avslutas med en gemensam återsamling i gruppen. Varje deltagare har en personlig andlig vägledare som man träffar för samtal en gång varannan vecka under retreaten.

Information och anmälan

Präst
Stefan Gummesson
040-27 90 89
[email protected]

BIBELSAMTAL

Pga risken för smittspridning är bibelsamtalet pausat tills vidare.

På onsdagar kl. 13.00-14.30 i församlingssalen. Under Bibelsamtalet samtalar vi om den kommande söndagens evangelietext. Efteråt dricker vi kaffe. Den som bara kan komma någon enstaka gång är lika välkommen som den som kan komma regelbundet.

Kontakt

Arbetsledande präst
Johan Jesperson
040-27 90 74
[email protected]

VUXENKATEKUMENAT

VARANNAN ONSDAG 18.00–20.00.
S:t Andreasgården
Nyfiken på att hitta din väg till tro? Möt Gud och dig själv. Här kan du på kristen grund söka svaren på frågor och funderingar du har kring tro och livsfrågor. Du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter. Tillsammans söker vi svaren. Katekumenatet kan leda till dop eller konfirmation om du vill.

Information och anmälan

Präst
Stefan Gummesson
040-27 90 89
[email protected]