S:t Andreas kyrka

Barn & familj

Barn & familj

Från födelse och dop till att man blir vuxen vill kyrkan finnas med i barns och ungdomars utveckling kring livet och tron. Alla ska få möjlighet att hitta sin plats och sin tro i gemenskapen. Vilken plats passar er just nu? Är det i någon kör, i gudstjänst eller på café för dig som är hemma med barn? Varmt välkommen till de olika verksamheterna i S:t Andreas kyrka.

ÖPPEN GÅRD

Öppen gård med små och stora är inställt sommaren 2020.
Det blir tyvärr ingen verksamhet i sommar på S:t Andreasgården för er som är hemma med barn. Detta p.g.a. rådande omständigheter med restriktioner.
Information angående hösten kommer i slutet av augusti.

Sångstund
Terminens sista digitala sångstund är tisdag 16 juni kl. 14.30 (kontakta Lovisa Engberg om ni vill vara med). Därefter har sångstunderna sommaruppehåll.

Andakter
Varje fredag kl. 10.30 läggs en ny andakt för både små och stora ut på S:t Andreas kyrkas facebooksida. Andakternas tema följer bibeltexterna som läses i kyrkan under kommande helg. Det blir berättande, teater, skapande, utmaningar och bön.

Kontakt

Församlingspedagog
Lovisa Engberg
040-27 90 73
[email protected]

BARNKÖRER

Se hit du som gillar att sjunga. Kanske vi har kören för dig! Lillkör och Storkör sjunger ösiga och lugna sånger alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Alla körer är med på gudstjänst några gånger per termin. Läs mer om barnkörerna

Pga risken för smittspridning är för tillfället alla församlingens körer pausade.

SJUNG MED GUNG 4 månader – 3 ÅR

Här sjunger vi rörelsesånger, lär oss ramsor och spelar rytminstrument i 30 min.  Vi träffas i S:t Andreas kyrka. Startar upp igen till hösten.

Kontakt: Ariane Ekman.

Kontakt

Musiker
Ariane Ekman
040-27 90 84
[email protected]

FÖRSKOLA/SKOLA

Erbjudande till förskolor och skolor.

GUDSTJÄNSTER

Ett par gånger per termin har vi gudstjänster för barn och familj där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. Aktuella gudstjänster hittar du i kalendern nedan.

S:TA KATARINA LEKKYRKA

I lekkyrkan får barn chans att på ett pedagogiskt vis prova och uppleva det som händer vid dop, bröllop, begravning och nattvard.

Kalender för Barn & Familj

Inga kalenderhändelser hittades.