S:t Andreas kyrka

Barn & familj

Barn & familj

Från födelse och dop till att man blir vuxen vill kyrkan finnas med i barns och ungdomars utveckling kring livet och tron. Alla ska få möjlighet att hitta sin plats och sin tro i gemenskapen. Vilken plats passar er just nu? Är det i någon kör, i gudstjänst eller på café för dig som är hemma med barn? Varmt välkommen till de olika verksamheterna i S:t Andreas kyrka.

Läs höstens broschyr

ÖPPET HUS MED SMÅ OCH STORA

Lek, pyssel, fika och gemenskap i församlingssalen och sångstund i kyrkan.
öppet hus håller julupphåll. Vi startar igen tisdagen 15 januari. Obs! Under våren kommer vi att vara inne i kyrkan.

Nya tider:
Fredagar 09.30–11.30 (fika till 11.00).
Tisdagar 13.30–15.30 (fika till 15.00).

Röster från föräldrar om Öppet hus

Kontakt

Pedagog - vik.
Zandra Hagman
040-27 90 73
zandra.hagman@svenskakyrkan.se

BARNKÖRER

Se hit du som gillar att sjunga. Kanske vi har kören för dig! Lillkör och Storkör sjunger ösiga och lugna sånger alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Alla körer är med på gudstjänst några gånger per termin. Läs mer om barnkörerna

SJUNG MED GUNG 0-3 ÅR

Tisdagar 13.45-14,15 / 15.00-15.30 (18 sept-13 nov, uppehåll 30 okt)
Fredagar 09.45-10.15  / 11.00-11.30 (21 sept-16 nov, uppehåll 2 nov)
Här sjunger vi hellre än bra tillsammans med barnen, rör oss, lär oss ramsor och använder rytminstrument. Kostnad 300 kr/termin.

Kontakt

Kantor
Ariane Ekman
040-27 90 84
ariane.ekman@svenskakyrkan.se

FÖRSKOLA/SKOLA

Erbjudande till förskolor och skolor.

GUDSTJÄNSTER

Ett par gånger per termin har vi gudstjänster för barn och familj där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. Aktuella gudstjänster hittar du i kalendern nedan.

S:TA KATARINA LEKKYRKA

Kom och lek i lekkyrkan. Prova att döpa dockan eller leka präst!