S:t Andreas kyrka

Barn & familj

Barn & familj

Från födelse och dop till att man blir vuxen vill kyrkan finnas med i barns och ungdomars utveckling kring livet och tron. Alla ska få möjlighet att hitta sin plats och sin tro i gemenskapen. Vilken plats passar er just nu? Är det i någon kör, i gudstjänst eller på café för dig som är hemma med barn? Varmt välkommen till de olika verksamheterna i S:t Andreas kyrka.

Läs vårens broschyr

ÖPPET HUS MED SMÅ OCH STORA

Lek, pyssel, fika, gemenskap och sångstund i församlingssalen/kyrkan.

Tisdagar 13.30–15.30. Sångstund 14.30 (fika till 15.00).
Fredagar 09.30–11.30. Sångstund 10.30 (fika till 11.00).

Röster från föräldrar om Öppet hus

Kontakt

Pedagog - vik.
Zandra Hagman
040-27 90 73
zandra.hagman@svenskakyrkan.se

BARNKÖRER

Se hit du som gillar att sjunga. Kanske vi har kören för dig! Lillkör och Storkör sjunger ösiga och lugna sånger alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Alla körer är med på gudstjänst några gånger per termin. Läs mer om barnkörerna

SJUNG MED GUNG 0-3 ÅR

Vi sjunger med våra barn, rör oss, lär oss ramsor och spelar lite rytminstrument.

Tisdagar 13.45-14,15 / 15.00-15.30
(26 feb – 9 april)
Fredagar 09.45-10.15  / 11.00-11.30
(1 mars – 12 april)
Lokal: S:ta Birgittasalen.

Sjung med gung är kostnadsfri under våren p g a renoveringen av församlingshuset. Detta kan innebära vissa programändringar.

Kontakt

Kantor
Ariane Ekman
040-27 90 84
ariane.ekman@svenskakyrkan.se

FÖRSKOLA/SKOLA

Erbjudande till förskolor och skolor.

GUDSTJÄNSTER

Ett par gånger per termin har vi gudstjänster för barn och familj där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. Aktuella gudstjänster hittar du i kalendern nedan.

S:TA KATARINA LEKKYRKA

Kom och lek i lekkyrkan. Prova att döpa dockan eller leka präst!

Kalender för Barn & Familj