S:t Andreas kyrka

Barn & familj

Barn & familj

Från födelse och dop till att man blir vuxen vill kyrkan finnas med i barns och ungdomars utveckling kring livet och tron. Alla ska få möjlighet att hitta sin plats och sin tro i gemenskapen. Vilken plats passar er just nu? Är det i någon kör, i gudstjänst eller på café för dig som är hemma med barn? Varmt välkommen till de olika verksamheterna i S:t Andreas kyrka.

Läs vårens barn och familjebroschyr

ÖPPET HUS FÖR SMÅ OCH STORA

Från och med vecka 8 och framåt är det uppehåll för Öppet hus för små och stora pga renovering av kyrktornet och pga risken för smittspridning.

 

Röster från föräldrar om Öppet hus

Kontakt

Församlingspedagog
Lovisa Engberg
040-27 90 73
[email protected]

BARNKÖRER

Se hit du som gillar att sjunga. Kanske vi har kören för dig! Lillkör och Storkör sjunger ösiga och lugna sånger alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Alla körer är med på gudstjänst några gånger per termin. Läs mer om barnkörerna

Pga risken för smittspridning är för tillfället alla församlingens körer pausade.

SJUNG MED GUNG 4 månader – 3 ÅR

Här sjunger vi rörelsesånger, lär oss ramsor och spelar rytminstrument i 30 min.  Vi träffas i S:t Andreas kyrka. Startar upp igen till hösten.

Kontakt: Ariane Ekman.

Kontakt

Kantor
Ariane Ekman
040-27 90 84
[email protected]

FÖRSKOLA/SKOLA

Erbjudande till förskolor och skolor.

GUDSTJÄNSTER

Ett par gånger per termin har vi gudstjänster för barn och familj där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. Aktuella gudstjänster hittar du i kalendern nedan.

S:TA KATARINA LEKKYRKA

Kom och lek i lekkyrkan. Prova att döpa dockan eller leka präst!