S:ta Katarina lekkyrka

– en kyrka i barnstorlek där barnen kan leka dop, bröllop och prova prästkläder i barnstorlek.

Lekens betydelse

Genom lek lär vi oss alla nya saker och ser saker på nya sätt. I lekkyrkan finns alltifrån dopfunt och altare till prästkläder, bröllopskläder och saker som behövs vid t.ex. dop och bröllop. Allt i mindre format. Här får barnen chans att på ett pedagogiskt vis prova och uppleva det som händer vid dop, bröllop, begravning och nattvard på sitt sätt.

Vill du boka ett studiebesök?

Lekkyrkan används i församlingens barnverksamhet och besöks även av andra både barn och vuxengrupper. Om du, dina kollegor eller barngrupper är intresserade av ett studiebesök är du/ni hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Bakgrund

S:ta Katarina lekkyrka byggdes 2009. Design stod Scott A Moore, präst och Thomas Bechstein, arkitekt för. Konstruktionen uppfördes under ledning av Malmö Design och Constraction College. Kläder, material och inredning har gjorts av frivilliga medarbetare, barn och personal i församlingen.

Namnet S:ta Katarina lekkyrka har lekkyrkan fått från en mycket lärd kvinna som levde i Alexandria i Egypten. Tack vare hennes förmåga att genom diskussioner och samtal föra ut budskapet om Jesus Kristus blev hon utbildnings-, skolbarns- och lärares skyddshelgon. Med denna kvinna som förebild fick lekkyrkan sitt namn.

 

Kontakt

Pedagog - vik.
Zandra Hagman
040-27 90 73
zandra.hagman@svenskakyrkan.se