S:t Andreas kyrka

Diakoni

Diakoni – en hjälpande hand

Om du funderar över livet och tron och vill ha någon att tala med – finns kyrkan här för dig.

Med Jesus som förebild är diakoni, omsorgen om medmänniskan utifrån tanken om allas lika värde, en grundläggande del av församlingens liv. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonins stora uppgift. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling, att stå på de svagas sida, att stå upp för människans rätt, att förmedla hopp pch vara med i såväl glädje som sorg.

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot orättvisor.

Diakoniexpeditionen finns öppen för den som söker personlig kontakt eller per telefon.
Diakonala verksamheter i församlingen:
Öppet hus för vuxna och barn
– Öppen expedition
Klädskåpet
– Leva-vidare-grupper
– Enskilda samtal
– Hembesök
– Vara ett stöd vid kontakter mellan enskilda och olika myndigheter
– Hjälpa till att söka bidrag ur församlingens fonder
– Samordnare för de som önskar göra en frivillig insats i församlingen, t ex  hembesökare, Värdar på Öppet Hus, Lördagscaféet och klädskåpet m m.
– Mötesplatser för andlig fördjupning i grupp eller enskilt

emblem_och_stola_360px

Öppen expedition för besök och telefonsamtal
Tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00-12.00
Onsdag kl.14.00-16.00

(Under juni, juli och augusti är expeditionen öppen
tisdagar & torsdagar 10.00-12.00.)

Diakon Aina Hagström 040-27 90 79
E-post

Diakon Ingrid Sivberg 040-27 90 78
E-post

Att bli sedd och bekräftad kan hela.
Att se och bekräfta kan också hela.
Detta diakonins samspel är unikt mänskligt.

Volontärverksamhet
Församlingen har ett rikt volontärarbete i sina olika verksamheter.
Är Du intresserad av vara med så ring eller maila någon av diakonerna.

Läs mer om volontärer

Fondansökningar
Som boende i församlingen har Du möjlighet att söka bidrag ur våra fonder.
Kontakta någon av diakonerna för vidare information, kontaktuppgifter se ovan.