S:t Andreas kyrka

Diakoni

Diakoni – en hjälpande hand

Om du funderar över livet och tron och vill ha någon att tala med – finns kyrkan här för dig.

Diakonala verksamheter i S:t Andreas

– Öppet hus för vuxna och barn
– Öppen expedition
– Klädskåpet
– Leva-vidare-grupper
– Enskilda samtal
– Hembesök
– Vara ett stöd vid kontakter mellan enskilda och olika myndigheter
– Hjälpa till att söka bidrag ur församlingens fonder
– Samordnare för de som önskar göra en ideell insats i församlingen, t ex  hembesökare, Värdar på Öppet Hus, Lördagscaféet och klädskåpet m m.
– Mötesplatser för andlig fördjupning i grupp eller enskilt

Ideella medarbetare

Församlingen har många ideella medarbetare i sina olika verksamheter. Är Du intresserad av vara med så ring eller maila någon av diakonerna.
Läs mer om hur det är att vara ideell medarbetare i S:t Andreas

Fondansökningar

Som boende i församlingen har Du möjlighet att söka bidrag ur våra fonder. Kontakta någon av diakonerna för vidare information.

Vad är diakoni?

Med Jesus som förebild är diakoni, omsorgen om medmänniskan utifrån tanken om allas lika värde, en grundläggande del av församlingens liv. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonins stora uppgift. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling, att stå på de svagas sida, att stå upp för människans rätt, att förmedla hopp pch vara med i såväl glädje som sorg.

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot orättvisor.

Kontakt

Öppen expedition för besök och telefonsamtal

Tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00-12.00
Onsdag kl.14.00-16.00

OBS! Under renoveringen av kyrktornet from vecka 9 är det ändrade öppettider:
Tisdagar 10.00-12.00
S:t Andreasgården, Rosenholms allé 10 b
Fredagar 10.00-12.00
S:t Andreasgården, Rosenholms allé 10 b

Diakon
Aina Hagström
040-27 90 79
[email protected]
Diakon
Susanna Ärlelid
040-27 90 78
[email protected]