S:t Andreas kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst

Vi är många som samlas till gudstjänst här varje vecka, och vi har rum för ännu fler.

Många av momenten kan kännas igen i kyrkor i hela världen, vilken tradition de än tillhör. Det centrala har vi ändå gemensamt. Människor har alltid haft ett behov av att mötas för att tillsammans be, lyfta fram allt svårt och allt glädjande, för att uppleva gemenskap med Gud och varandra.  Utan gudstjänsten ingen församling, helt enkelt.

Och utan församling, ingen gudstjänst. Det är viktigt att vi som kommer, oavsett ålder eller erfarenhet, kan känna oss delaktiga i vad som händer.  Därför finns psalmsången, typisk för vår lutherska tradition.  Därför medverkar vuxna, konfirmander, ungdomar och barn med olika uppgifter, allt för att de som syns i gudstjänsten ska spegla de som bor i vår församling.

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Högmässa (gudstjänst med nattvard) firas varje söndag kl. 11.00. Ofta medverkar någon av församlingens körer.

Morgonmässa firas varje onsdag kl. 08.30 i Korskapellet i kyrkan.

Middagsbön firas varje torsdag kl. 13.00 (jan-april och sept-nov).

Kvällsmässa firas varje torsdag kl. 19.00 i Korskapellet i kyrkan. (jan-april och sep-nov) och några söndagskvällar/månad kl. 18.00 (se kalendariet)

Våga vara – mässa med bönestationer firas några söndagskvällar/termin Läs mer

Gudstjänst/Mässa med små och stora firas några gånger/termin. Läs mer.

Kalender