S:t Andreas kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst

Vi är många som samlas till gudstjänst här varje vecka, och vi har rum för ännu fler. Här ser du våra olika gudstjänster:

Högmässa (gudstjänst med nattvard) firas varje söndag kl. 11.00. Ofta medverkar någon av församlingens körer.

Morgonmässa firas varje onsdag kl. 08.30 i Korskapellet i kyrkan.

Middagsbön firas varje torsdag kl. 13.00 (jan-april och sept-nov). Obs! under våren på S:t Andreasgården

Kvällsmässa firas varje torsdag kl. 19.00 i Korskapellet i kyrkan. (jan-april och sep-nov) och några söndagskvällar/månad kl. 18.00 (se kalendariet)

Våga vara – mässa med bönestationer firas några söndagskvällar/termin. Se kalendern under rubriken Ungdom.

Gudstjänst/Mässa med små och stora firas några gånger/termin. Se kalender under rubriken Barn och familj.

Gudstjänster i S:t Andreas