S:t Andreas kyrka

Musik & kör

Musik & kör

I S:t Andreas kyrka finns många körer, både för barn och vuxna. Kanske finns det någon kör som passar dig? Här ordnas också konserter, allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer.

Vårens musikbroschyr

BARNKÖRER

Körerna sjunger ösiga och lugna sånger, alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Under ett par gånger per termin medverkar körerna på gudstjänster.

Lillkören 4-6 år
Träffas på tisdagar kl. 16.30-17.00 i S:ta Birgittasalen.

Storkören 7-12 år
Träffas på torsdagar kl. 17.00-17.40 i S:ta Birgittasalen.

Kontakt

Kantor
Ariane Ekman
040-27 90 84
[email protected]

UNGDOMSKÖREN

Övar på torsdagar 17.45-18.45 i församlingssalen.
En kör dig som är 13 år och uppåt. Kören sjunger allt från Gospel till ABBA. Medverkar på gudstjänster, lucia, vårsoaré m.m.

Kontakt

Kantor
Ariane Ekman
040-27 90 84
[email protected]