S:t Andreas kyrka

Musik & kör

Musik & kör

I S:t Andreas kyrka finns många körer, både för barn och vuxna. Kanske finns det någon kör som passar dig? Här ordnas också konserter, allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer.

Vårens musikbroschyr

BARNKÖRER

Pga risken för smittspridning är för tillfället alla församlingens körer pausade.

Körerna sjunger ösiga och lugna sånger, alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Under ett par gånger per termin medverkar körerna på gudstjänster.

Lillkören 4-6 år
Träffas på tisdagar kl. 16.30-17.00 i S:ta Birgittasalen.

Storkören 7-12 år
Träffas på torsdagar kl. 17.00-17.40 i S:ta Birgittasalen.

Kontakt

Musiker
Ariane Ekman
040-27 90 84
[email protected]

UNGDOMSKÖREN

Pga risken för smittspridning är för tillfället alla församlingens körer pausade.

Övar på torsdagar 17.45-18.45 i församlingssalen.
En kör dig som är 13 år och uppåt. Kören sjunger allt från Gospel till ABBA. Medverkar på gudstjänster, lucia, vårsoaré m.m.

Kontakt

Musiker
Ariane Ekman
040-27 90 84
[email protected]