Konserter

MUSIK- OCH KÖRVERKSAMHETEN är en framträdande och välkänd del av församlingsarbetet i S:t Andreas kyrka. Lördagskonsertserien har varit en viktig del av Malmös musikliv alltsedan kyrkan byggdes och är fortfarande lika välbesökt och omtyckt. Konserterna innehåller varierade program med kyrkans egna musiker, samt ledande regionala och internationella musiker och ensembler.
Under perioderna när lördagskonserterna har uppehåll förekommer istället musikgudstjänster på söndagskvällar.

Välkommen till att dela musikupplevelser i S:t Andreas kyrka!

musik hösten 2020

Kontakt

Musiker
Anders Johnsson
040-27 90 83
[email protected]

Aktuella konserter