Orglar i S:t Andreas kyrka

Läktarorgeln

Byggd 1961 av D. A. Flentrop, Holland. Orgeln renoverades och efterintonerades våren 2005 av Flentrops orgelbyggeri.

RP (Man I):
Rörflöjt 8′
Kvintadena 8′
Principal 4′
Gedacktflöjt 4′
Gemshorn 2′
Kvinta 1 1/3′
Sesquialtera 2 ch
Scharf 4 ch
Dulcian 16′
Krumhorn 8′
Tremulant

HV (Man II):
Kvintadena 16′
Principal 8′
Spetsflöjt 8′
Oktava 4′
Rörflöjt 4′
Spetskvint 2 2/3′
Oktava 2′
Mixtur 4-6 ch
Cornett 4 ch
Trumpet 8′

BV (sv, Man III):
Trägedackt 8′
Spetsgamba 8′
Blockflöjt 4′
Prestant 4′
Principal 2′
Gedacktflöjt 2′
Waldflöjt 1′
Cymbel 2 ch
Vox humana 8′
Trumpet 8′
Tremulant
Pedal:
Principal 16′
Subbas 16′
Oktava 8′
Gedackt 8′
Oktava 4′
Nachthorn 2′
Mixtur 4 ch
Basun 16′
Trumpet 8′
Skalmeja 4′
Cornett 2′
Koppel:
I/P
II/P
III/P
I/II
III/II
Orgeln är helmekanisk förutom pedalen, som har elektrisk registratur med avställare för de starkaste pedalregistren. Läktarorgeln är ett förstklassigt exempel på holländsk orgelrörelse med en varm och
fyllig sjungande orgelklang med rötterna i 1700-talet. Samtidigt har den en ovanligt rik palett med karaktärsfulla och färgrika stämmor.

Kororgeln

Man I:
Borduna 16′
Principal 8′
Flûte harmonique 8′
Gamba 8′
Octava 4′
Mixtur 3 ch
Trumpet 8′
Man II (sv):
Violin 8′
Salicional 8′
Voix céleste 8′
Rörflöjt 8′
Flûte octaviante 4′
Waldflöjt 2′
Oboe 8′
Corno 8’
Clairon 4’ (från Corno 8’)
Pedal:
Violon 16′
Subbas 16′
(från Borduna 16′)
Octavbas 8′
Basun 16’ (från Corno 8’)
Koppel:
I/P
II/P
I 4’/P
I/I
II 4’/I
II 16’/I
4′ II
16′ II
4′ I
Tremulant för hela orgeln
Elektrisk traktur
Rooseveltlådor
Setzerkombinationer
Transponering

Kororgeln invigdes på Marie bebådelse dag 2006 och har även den visat sig vara ett ovanligt klangskönt och förvånansvärt mångsidigt instrument för sin storlek. Orgeln är ett ”hopplock” av begagnade delar från olika svenskromantiska instrument från 1900-talets början. Delarna har satts samman och försetts med modern teknologi av Mårtenssons orgelbyggeri I Lund. Anders Johnsson har samlat ihop delarna och projekterat orgeln.

Huvudsakligen består orgeln av 1926 års Setterquistorgel från Österåkers kyrka. Alla 10 originalstämmor, rooseveltlådor, magasinsbälg och delar av spelbordet har återanvänts därifrån. Orgeln har utökats på tre tilläggslådor av Roosevelttyp från 1936 av Åkerman & Lund. Dessa, liksom Mixturen, kommer från Arboga kyrka. Oboe och Waldflöjt kommer från den för ett par år sedan rivna Åkerman & Lundorgeln i Björklinge kyrka. Transmissionstämman Corno, Clairon och Basun samt Flûte octaviante 4’ kommer från Åkermanorgeln i Ebeneserkyrkan i Luleå från 1922. Violon 16′ stammar från 1922 års Walckerorgel i Urshults kyrka. Octavbas 8′ är ny och står i fasaden.

Orgelhus och övriga delar har nytillverkats av Mårtenssons orgelfabrik. Fasaden är ritad av Ulf Oldeaus och smälter väl in i kyrkans enhetliga arkitektur. Generösa gåvor från församlingsbor har resulterat i nästan 300 000 kr till orgelns bekostande.

 Positivet i dopkapellet

Det flyttbara positivet är byggt 1965 av A Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund.
Manual:
Gedackt 8′
Rörpommer 4′
Principal 2′
Kvinta 1 1/3′
Mekanisk

Positivet i församlingssalen

Byggt 1940 som hemorgel till prosten Emil Ahrend i Fjelie av Nils Hammarberg i Göteborg.
Flyttat till Mellanhedskapellet 1955. Positivet är ett av de tidigaste exemplen på orgelrörelsen i svenskt orgelbyggeri och är en charmig anakronism på grund av sitt pneumatiska system.

Manual:
Gedackt 8′
Hålflöjt 4′
Principal 2′ (fasad)
Larigot 1 1/3′
Tremulant
Tuttitrampa
Balanstrampa kopplad till jalousisvällare i orgelhusets tak och sidodörrar.
Rundbälgslåda med rörpneumatisk registratur och traktur.

Kontakt

Musiker
Anders Johnsson
040-27 90 83
[email protected]