Vuxenkörer

I S:t Andreas kyrka finns det körer för alla åldrar och av olika svårighetsgrad. Körerna medverkar framförallt vid högmässorna på söndagarna, men framträder också ibland på konserter och i andra sammanhang. Körernas medverkan vid gudstjänsterna är omistliga och mycket uppskattade av församlingsborna.

 

S:T ANDREAS KYRKOKÖR

Övar tisdagar 18.45–21.15
Blandad kör 20-60 år. En kör för dig som är en relativt van körsångare. Kören framträder både vid oratoriekonserter och vid våra välbesökta gudstjänster.
Större körverk som framförts av S:t Andreas kyrkokör under 2000-2017 (worddokument)

Kontakt

S:T ANDREAS FADDERKÖR

Övar onsdagar kl 18.30-20.30.
Damkör med medlemmar som är 20-60 år. Kören ägnar sig åt en blandad repertoar med både ny och gammal musik som framförs på gudstjänsterna. Varje termin görs någon mässa eller kantat med instrument och solister.

Kontakt

Organist
Thomas Wallin
040-27 90 82
thomas.c.wallin@svenskakyrkan.se

ALLEMANSKÖREN

Övar på torsdagar kl 10.00-11.30
För dig som är hemma dagtid. Vi sjunger på högmässor, middagsböner och bjuder ibland på underhållningsprogram.

Kontakt

Organist
Thomas Wallin
040-27 90 82
thomas.c.wallin@svenskakyrkan.se

SJUNG MED GUNG-KÖREN

Övar på tisdagar varannan vecka kl 19-20.30.Startdatum: 5 februari.
Här sjunger vi för att det är kul. Vårens tema är schlager. P g a av renovering av församlingssalen kommer vi under våren att öva på Tuppen, Tessins väg. För mer info och anmälan kontakta Ariane Ekman.

Kontakt

Kantor
Ariane Ekman
040-27 90 84
ariane.ekman@svenskakyrkan.se