S:t Andreas kyrka

Invigdes 1959

Första söndagen i Advent 1959 invigdes kyrkan av stiftets dåvarande biskop Nils Bolander. Arkitektoniskt knyter kyrkan an till äldre kristen kyrkobyggnadsstil genom sin utformning som en romersk basilika. Kyrkans arkitekter är Thorsten Roos och Bror Thornberg.
Ta en rundtur och se kyrkan invändigt i 360°

Exteriören

Exteriören är liksom kyrkans interiör klädd med kalksten. Kampanilen, som är tillverkad av armerad betong, är 41 meter hög. Lutande tornet i Pisa är ett känt exempel på klocktorn av typen ”kampanil”.

Varje klocka har en inskription som är kopierad och placerad på kyrkans yttervägg i gången under kampanilen. Inskriptionen är skriven i första person, eftersom varje klocka är en personlighet – var och en med en unik ton.
Man kan läsa att Olssons klockgjuteri i Ystad har gjutit klockan, bibelcitat och dikt. Dessutom står det att ”hemmen i församlingen skänkte mig”. Under S:t Andreas kyrkas uppförande pågick nämligen en insamling till kyrkans klockor. Klockornas stora klang står i proportion till bidragsgivarnas frikostighet.

Dopkapellet

Finns längst ner i kyrkan till höger om ingången. Dopfunten är gjord i italiensk alabaster.
Glasfönstret i dopkapellet är gjort av Jan Brazda och återger Guds skapande kraft, som likt en bred flod av ljus faller genom himlarymderna och stjärnevärlden ned på jorden.
Bronsskulpturen, föreställande Jesus välsignande barnen smyckar dopkapellet och är gjord av Karin Schultz.

I dopkapellet finns även dopträdet. När man döps i S:t Andreas kyrka får man en vattendroppe i blått glas från Betlehem. Droppen hängs upp i trädet i samband med dopet och får hämtas i gudstjänsten på Kyndelsmässodagen.

Trädet symboliserar många olika saker, bl.a. livets träd, växande eller rötter i tron på Gud. Jesus säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”. (Joh 15:5). Alla som döps är små grenar på det träd som är Jesus själv och vi hör ihop och är inneslutna i Guds kärlek och stora gemenskap.
Dopträdet är tillverkat av smidesdesigner Pia Linders.

S:t Petri Kapell

Kapellet ligger längst fram till höger och är främst avsett för bikt och enskild andakt. Erik Höglund, Boda glasbruk, har utfört kapellets färgfönster. En rysk 1700-talsikon skänktes 1995 till S:t Andreas kyrka och hänger nu i S:t Petri kapell.

Heliga Korsets kapell eller Korskapellet

Kapellet används vid mindre gudstjänster och andakter. Jan Brazda har även här gjort fönstret. Man ser till vänster det tomma korset – Kristus är inte där, han är uppstånden, och till höger Jesus som Tidernas Konung.

Kormålningen

Kormålningen är en freskomålning av konstnären Nils Aron Berge. Målningen återger flera motiv kring lärjungen Andreas. Ett är evangeliets berättelse om bespisningsundret i öknen. ”En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar” (Joh. 6:8-9). Det snedställda korset är Andreas symbol, traditionen lät honom lida martyrdöden på ett sådant kors. Triumfkrucifixet i koret är skuret av Thure Thörn.

Altare

S:t Andreas kyrkas altare är tillverkade av silvergranit från trakten av Villands Vånga. Altarsilvret är formgivet av Sven Arne Gillberg och Elon Arenhill.

Predikstolen

Predikstolen är även den tillverkad av silvergranit och bär följande inskrifter (enligt 1917-års Bibelöversättning):

* Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det (Luk 11:28).

* Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd, och din nästa såsom dig själv (Luk 10:27).

* Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom icke förgås, utan hava evigt liv (Joh 3:16).

Orglarna

Läktarorgeln är byggd 1961 av D A Flentrop, Holland och har 41 stämmor.
Positivet i dopkapellet är byggt 1965 av A Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund.
Kororgeln är ett ”hopplock” av begagnade delar från olika svenskromantiska instrument från 1900-talets början. Delarna har satts samman och försetts med modern elektronisk teknologi av Mårtenssons orgelbyggeri i Lund. Anders Johnsson har samlat ihop delarna och projekterat orgeln.
Huvudsakligen består orgeln av 1926 års Setterquistorgel från Österåkers kyrka. Fasaden är ritad av Ulf Oldeaus och smälter väl in i kyrkans enhetliga arkitetur.
Läs mer om orglarna