Konfirmation

Finns Gud? Vem är Jesus?
Varför lever just du?
Hur bör vi vara mot varandra?
Varför firar vi jul, påsk och pingst?

Dessa frågor och många fler kommer du att få tillfälle att diskutera om du väljer att vara med i en konfirmandgrupp. Vi varierar vårt sätt att arbeta så att diskussioner varvas med sång, skapande med färg och form, drama och mycket annat. Under konfirmandtiden får du också åka på läger, olika långa läger beroende på vilket alternativ du väljer.

Alla är välkomna. Du behöver varken vara döpt eller vara medlem i Svenska kyrkan. Inte heller förbinder du dig att konfirmeras när du börjar. Du kan vara med och se om detta är något för dig. Om du väljer att konfirmeras och är odöpt kommer du att döpas, och därmed bli medlem i Svenska kyrkan, någon gång under din konfirmandtid.

S:t Andreas kyrka erbjuder två konfirmationsgrupper 2019/2020:

UPPLEVELSEGRUPP – TISDAG Obs! Gruppen är full.
15. S:t Andreas kyrka – tisdagsgrupp (på anmälningssidan)
Vi träffas och funderar tillsammans kring livet och tron. Vi kommer också att åka iväg på läger och olika aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg, samarbetsövningar m.m.
Dag och tid: Varannan tisdag, udda veckor 16.30–19.00, samt ett antal lördagar och söndagar för aktiviteter och gudstjänster.
Start: Kick-offhelg 14–15 sept.
Läger: Två lägerhelger, 4–6 okt 2019 och en helg på våren 2020.
Konfirmation: 9 maj 2020.
Vill du veta mer? [email protected], 040-27 90 81.

UPPLEVELSEGRUPP – SOMMAR 2020 Gruppen är inställd!
16. S:t Andreas kyrka – sommar 2020 (på anmälningssidan)
Vi träffas och funderar tillsammans kring livet och tron. Konfirmandtiden innehåller bland annat fem dagars läger då vi får lära känna varandra.Vi kommer också att åka iväg på spännande aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg, samarbetsövningar m.m.
Dag och tid: 15 juni–4 juli 2020.
Start: Kick-offhelg 14–15 sept 2019.
Förträffar: Ett antal dagar och kvällar under året för aktiviteter och gudstjänster.
Läger: 22–26 juni 2020.
Konfirmation: 4 juli 2020.
Vill du veta mer? [email protected], 040-27 90 75.

Kontakt

Församlingspedagog
Kristina Markström
076-604 37 48
040-27 90 75
[email protected]
Präst
Catarina Liljeberg
040-27 90 81
[email protected]

Anmälan