Konfirmation

Finns Gud? Vem är Jesus?
Varför lever just du?
Hur bör vi vara mot varandra?
Varför firar vi jul, påsk och pingst?

Dessa frågor och många fler kommer du att få tillfälle att diskutera om du väljer att vara med i en konfirmandgrupp. Vi varierar vårt sätt att arbeta så att diskussioner varvas med sång, skapande med färg och form, drama och mycket annat. Under konfirmandtiden får du också åka på läger, olika långa läger beroende på vilket alternativ du väljer.

Alla är välkomna. Du behöver varken vara döpt eller vara medlem i Svenska kyrkan. Inte heller förbinder du dig att konfirmeras när du börjar. Du kan vara med och se om detta är något för dig. Om du väljer att konfirmeras och är odöpt kommer du att döpas, och därmed bli medlem i Svenska kyrkan, någon gång under din konfirmandtid.

S:t Andreas kyrka erbjuder två konfirmationsgrupper 2020/2021:

UPPLEVELSEGRUPP – TISDAG
Vi träffas och funderar tillsammans kring livet och
tron. Vi reser även iväg på olika spännande aktiviteterdär vi utmanar oss själva i ridning, femkamp,klättervägg, samarbetsövningar med mera.
Dag och tid: varannan tisdag, udda veckor 16.30–19, samt ett antal lördagar och söndagar för aktiviteter och gudstjänster.
Läger: två lägerhelger, 16–18 oktober 2020 och en helg på våren 2021.
Start: 8 september (Kick-off 19–20 september)
Konfirmationsdag: 8 maj 2021

UPPLEVELSEGRUPP – SOMMAR 2021
Vi träffas under sommarlovets första tre veckor och
funderar tillsammans kring livet och tron. Vi åker iväg på ett 4-dagars läger och det blir även spännande aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg, samarbetsövningar med mera.
Dag och tid: 14 juni–3 juli 2021
Förträffar: Ett antal dagar och kvällar under året
för aktiviteter och gudstjänster.
Start: Kick–off 19–20 september 2020
Läger: 21–24 juni 2021
Konfirmationsdag: 3 juli 2021

Kontakt

Församlingspedagog
Kristina Markström
076-604 37 48
040-27 90 75
[email protected]

Anmäl dig här!