Retreat

Retreat i vardagen

Bön och fördjupad gudsgemenskap kan vara något vi längtar efter men har svårt att finna tid och form för mitt i det vardagliga livet. Retreat i vardagen är till för dig som vill ge dig själv möjlighet till stillhet och meditation och kanske finna en god rutin för det andliga livet. Retreaten genomförs under ca 10 veckor huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagaren inleder retreaten med två gemensamma kvällar och under de följande veckorna avsätter deltagaren en halvtimme för bön varje dag. Retreaten avslutas med en gemensam återsamling i gruppen. Varje deltagare har en personlig andlig vägledare som man träffar för samtal en gång varannan vecka under retreaten.
Under våren gör vi ett uppehåll.

Retreat i vardagen börjar under hösten 2018 och startar med två gemensamma kvällar den 4 oktober kl. 17.00-19.00 och den 11 oktober kl. 17.00-19.00 och avslutas gemensamt den 13 december kl. 17.00-19.00. på S:t Andreasgården, Rosenholms allé 10 i Malmö.

OBS Begränsat antal deltagare
Pris: 200 kr för boken (det finns böcker att låna).
Anmälan: Präst Stefan Gummesson

retreat_i_vardagen_360px

För mer information och anmälan:
Präst Stefan Gummesson 040-27 90 89
E-post ange: namn, epost/postadress och telenr.