Under våren 2019 kommer en ny mässa att firas i S:t Johannes kyrka, en lördag i månaden kl 16.00 (se datum nedan). Mässan kommer till stora delar innehålla musik och Gospel Rose Choir kommer att vara stommen i musiken tillsammans med ett kompband. Men vi vill gärna att du är med och sjunger med oss! Det kommer att finnas en stor skärm med alla texter så att du enkelt kan följa med.

Vår längtan är också att försöka ha lite andra teman än vad vi traditionellt är vana vid i kyrkan. Ett tema kommer att ha rubriken ”Self care”, ett annat ”Kroppen”. Hur ser vi i kyrkan på vår kropp, vad gör samhället med våra kroppar idag, hur förhåller vi oss själva till våra kroppar och vad säger Bibeln om vår kropp? Det är frågor som är högst aktuella idag och vi i kyrkan vill
också gärna vara med och driva det aktuella.

Datum: 2/3, 30/3, 27/4 och 25/5

Varmt välkommen!