Studier mellan rosor och änglar – varannan tisdag kl 16.15 i S:t Johannes kyrka

Hösten tillfällen: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11

Studiegrupp som träffas varannan vecka i S:t Johannes kyrka. Det ges ett blandat studieprogram som kommer att innehålla läsning i bibeln, veckans texter, psalmer, skönlitteratur, poesi och en del papper som studieledaren kommer att dela ut. Det blir studier, samtal och föreläsningar. Vi kommer att se på symbolerna i kyrkan och tala om dem.

För mer information
Johnny Wegestål
[email protected]