Med anledning av uppmaningen från socialministern och folkhälsomyndigheten kommer vi från och med måndagen den 6 april inte att fira några offentliga gudstjänster i kyrkan. Det gäller även middagsböner, lunchmusik och övriga aktiviteter i kyrkan. Kyrkan är däremot fortsatt öppen vardagar 10-18 och helger 10-16.
Varje dag sänder vi en musikandakt som du kan se/lyssna till på hemsidan, Facebook eller Youtube.
Det finns alltid personal på plats. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Tvätta händerna noggrant. Hosta och nys i armvecket.
I kyrkan får det maximalt vistas 50 personer samtidigt. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Du är självklart fortsatt varmt välkommen till kyrkan för en stunds stillhet och ljuständning.