Vi kan med glädje berätta att från och med tisdag, 1 september, kommer vi att fira mässa igen!
 
Varje vecka finns det tre möjligheter att fira mässa i S:t Johannes kyrka,
Högmässan kl.11.00, söndagar (större antal besökare, risk för maxantal)
Kvällsmässan kl.17.30, tisdagar
Veckomässan kl.12.10, onsdagar
 
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit en del åtgärder för att göra ditt besök så säkert som möjligt!
– Max 50 personer i kyrkan (är maxantalet nått, ber vi dig att vänta utanför.)
– Hjälps åt att hålla avstånd till våra medmänniskor
– Prästen använder handsprit inför utdelandet och så även den som vill ta emot nattvard.
– Plexiglasskärm mellan utdelare och mottagare
Gud hör bön!