Diakoni

Samtal med diakon eller präst

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad man tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdande samtal. Samtalen är kostnadsfria och erbjuds alla, oavsett medlemskap i kyrkan. Vi har tystnadsplikt, inga journaler förs och ditt besök registreras inte.

För samtal med vår diakon Petra Persson, telefontid torsdagar kl 10-12 ring 040-27 91 60. Övrig tid tala in ett meddelande, så ringer diakonen upp dig vid möjlighet.

Telefonnummer till våra präster hittar du till höger på sidan.

Kontakta oss

Diakon

Petra Persson, 040-27 91 60
petra.persson@svenskakyrkan.se

Präster

Karin Pråmell 040-27 92 21
karin.pramell@svenskakyrkan.se

Johnny Wegestål 040- 27 90 92
johnny.wegestal@svenskakyrkan.se

Elisabet Hartman 040-27 90 59
elisabet.hartman@svenskakyrkan.se

Sara Nässelqvist 040-27 90 51
sara.nasselqvist@svenskakyrkan.se